Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

RPO OP 10.1.1


Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: lipiec 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO OP 10.1.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 10.1.1

Działanie ma na celu lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 2 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 5 200 000 PLN (typ 1 projektów: 1,1 mln PLN; typ 2 projektów: 2,4 mln PLN; typ 3 projektów: 1,7 mln PLN)

Dla kogo?

Region opolskie
Konkurs skierowany do podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, lekarze i pielęgniarki

Wydatki podlegające refundacji

 • materiały i surowce
 • roboty budowlane
 • środki trwałe

Kontakt w sprawie dotacji


Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO OP 10.1.1?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

1. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem.

2. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych.

3. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podnoszące wydajność usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Typy beneficjenta: 

1. W przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej:

 • jednostki wykonujące działalność leczniczą,
 • jednostki udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. W przypadku pozostałych projektów - podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj.:

 • publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym m.in. jednostki budżetowe,
 • przedsiębiorcy,
 • lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej.

Dofinansowanie nie obejmuje podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach PO IŚ 2014-2020 - wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne.Maksymalna kwota dofinansowania projektu dla następujących obszarów wsparcia nie może przekroczyć:

 • opieka nad matką i dzieckiem – 2 mln PLN,
 • opieka nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami – 3 mln PLN,
 • leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych – 2 mln PLN,
 • anestezjologia oraz intensywna terapia – 4 mln PLN.


Kategoria dotacji

 • ochrona zdrowia


Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (październik 2017):


Nabór zamknięty (marzec 2017):Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.