E-zdrowie

RPO ŚL 2.1


Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: wrzesień 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŚL 2.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 2.1

Działanie ma na celu tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 23 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 23 000 000 PLN

Dla kogo?

Region śląskie
Konkurs skierowany do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną

Wydatki podlegające refundacji

 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne

Kontakt w sprawie dotacji


Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŚL 2.1?

W ramach projektów dotyczących tworzenia systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia wspierane będą w szczególności inwestycje przyczyniające się do skrócenia czasu oczekiwania na diagnozę lekarską oraz poprawy dostępu lekarzy do wyników badań pacjenta.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Realizowane projekty powinny być zgodne ze standardami dostępności treści internetowych (WCAG 2.0).


Kategoria dotacji

 • ochrona zdrowia


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.