wyszukiwarka dotacji dla firm

VI.2.1 / VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej

RPO ŁÓDŹ VI.2

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: VI.2.1: nabór zamknięty; VI.2.2: sierpień 2018

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŁÓDŹ VI.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania VI.2

Celem działania jest zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych województwa łódzkiego dla rozwoju gospodarki turystycznej.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 4 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka zaliczka do 90% wartosci projektu
Budżet konkursu 4 000 000 PLN

Dla kogo?

Region łódzkie
Konkurs skierowany do przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego (wsparcie będą mogły uzyskać również projekty partnerskie zawiązane przez JST z podmiotami publicznymi)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŁÓDŹ VI.2?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

1. Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej (VI.2.1 i VI.2.2).

2. Prace budowlane w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych (VI.2.1 i VI.2.2).

3. Inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych (VI.2.1).


W ramach ww. typów projektów, wyłącznie jako element projektu mogą być realizowane:

 • inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
 • inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem,
 • inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia),
 • kampanie promujące ofertę turystyczną.

Konkurs VI.2.2 dotyczy rozwoju gospodarki turystycznej na terenie miasta Łódź.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wydatki związane z przygotowaniem projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% kosztów kwalifikowalnych.

 • Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych – łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tyś. PLN.

 • Wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowalne do wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Inwestycje w zakresie dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą mogą być wspierane w ramach działania wyłącznie jako element niezbędny do realizacji projektu i do wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln EUR.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img