wyszukiwarka dotacji dla firm

Infrastruktura ochrony zdrowia

RPO ŁÓDŹ VII.2

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: I, II nabór: zamknięty

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŁÓDŹ VII.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania VII.2

Celem działania jest zwiększona dostępność i jakość usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalne.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 20 800 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 31 400 000 PLN (I nabór: 20,8 mln PLN; II nabór: 10,6 mln PLN)

Dla kogo?

Region łódzkie
Konkurs skierowany do podmioty wykonujące działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych adekwatnych do zakresu projektu

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŁÓDŹ VII.2?

Dofinansowanie obejmuje następujące typy projektów:

 • budowa, przebudowa, remont infrastruktury ochrony zdrowia, w tym jej dostosowanie do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami,
 • zakup wyrobów medycznych, wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych,
 • jako komponent projektu niezbędny do osiągnięcia celu realizowanego przedsięwzięcia możliwy będzie zakup oprogramowania i sprzętu IT.


I nabór dotyczy projektów z zakresu geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz zaburzeń psychicznych.

Realizowane mogą być działania w obszarach, które zostały zmapowane i posiadają rekomendacje Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, tj.:

 • zgodnych z mapami dziedzinowymi w zakresie 30 grup chorób w części odnoszącej się do opieki długoterminowej, opieki paliatywnej lub hospicyjnej,
 • mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie zaburzeń psychicznych,
 • mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego w zakresie dotyczącym geriatrii.


II nabór obejmuje projekty dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Realizowane mogą być:

 • projekty dotyczące realizacji wyłącznie działań, które są zgodne z opublikowanymi mapami potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii, kardiologii oraz map dziedzinowych, których obszary posiadają rekomendacje Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, lub
 • projekty dotyczące realizacji wyłącznie działań, które nie zostały objęte mapami potrzeb zdrowotnych, pod warunkiem, że w ramach projektu zaplanowano działania z zakresu opieki koordynowanej.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • W ramach konkursu realizowane mogą być działania w obszarach, które zostały zmapowane i posiadają rekomendacje Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Z uwagi na powyższe nie są możliwe do realizacji działania z zakresu psychiatrii, opieki paliatywnej, opieki hospicyjnej i opieki długoterminowej.
 • Projekty polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury ochrony zdrowia do obowiązujących przepisów będą niekwalifikowalne, chyba że ich realizacja będzie uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.


 • Wydatki związane z przygotowaniem projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% kosztów kwalifikowalnych.

 • Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych – łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tyś. PLN.

 • Wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej będą kwalifikowalne do wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.Nabory przeprowadzone w 2017 roku dotyczyły:

Podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Beneficjentami mogą być:

 • podmioty lecznicze działające jako przedsiębiorcy,

 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • jednostki budżetowe,
 • lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej.

Z wyżej wskazanych typów beneficjentów wyłączone są podmioty, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Lecznictwa szpitalnego.

Beneficjentami mogą być:

W ramach projektów dotyczących wsparcia podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej:

 • podmioty wykonujące działalność.

W przypadku pozostałych projektów:

 • podmioty lecznicze działające jako przedsiębiorcy,

 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

 • jednostki budżetowe.

Z wyżej wskazanych typów beneficjentów wyłączone są podmioty, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (luty 2018):


Nabór zamknięty (luty 2018):


Nabory zamknięte (luty 2017):

Ogłoszenie o konkursie oraz dokumentacja konkursu:


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img