wyszukiwarka dotacji dla firm

Zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Romowie)

POWER 2.7

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 31 marca 2016 - 28 kwietnia 2016

Wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2.7 przyjmuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 2.7

Działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 5 000 000 PLN
Refundacja do 97% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 20 000 000 PLN

Dla kogo?

Region cała Polska
Konkurs skierowany do przedsiębiorcy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w POWER, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe, inne podmioty

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z POWER 2.7?

Środki z dotacji można przeznaczyć na kompleksowe działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej w szczególności na takie przedsięwzięcia jak:

 • zdobywanie umiejętności, które będą przekładały się na realne znalezienie pracy,
 • łączenie szkoleń twardych, zawodowych z miękkimi,
 • szkolenia zakończone stażem pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • wsparcie asystenta ds. pracy,
 • opiekę nad osobami zależnymi).


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Projekt powinien przyczyniać się do zwiększenia liczby pracujących Romów (łącznie z pracującymi na własny rachunek).
 • Zgodnie z założeniami jednostkowy koszt wsparcia nie przekroczy 12000 zł, a składa się na niego koszt usługi szkoleniowej i koszt usług dodatkowych (tj. koszty podróży, zakwaterowania uczestników, koszty ubezpieczenia każdego uczestnika w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, koszty egzaminu uczestników, opieki nad osobami zależnymi), a także koszty pośrednie (w tym wynagrodzenie personelu projektu, koszty promocji).

 • Wnioskodawca jest zobowiązany do zaangażowanie przedstawicieli społeczności romskiej na etapie przygotowania projektu poprzez wykazanie w projekcie, że jego założenia były skonsultowane ze społecznością romską z obszaru realizacji projektu. Ma to na celu ograniczenia niechęci i braku aktywnego działania. Projekty niespełniające tego kryterium będą odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

 • Koszty pośrednie mogą stanowić 25% kosztów bezpośrednich ‐ w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie, 20% kosztów bezpośrednich ‐ w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie oraz 15% kosztów bezpośrednich ‐ w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie.

 • Wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie przekracza 30% wartości projektu.


Kategoria dotacji


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img