wyszukiwarka dotacji dla firm

Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR

RPO MP 6.3.1

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 30 listopada 2017 - 26 stycznia 2018

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MP 6.3.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 6.3.1

W ramach działania 6.3 wspierana będzie infrastruktura rekreacyjna, przeznaczona na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze lub krajobrazowe danego obszaru. Planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 6 000 000 PLN
Refundacja do 75% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 42 800 000 PLN

Dla kogo?

Region małopolskie
Konkurs skierowany do JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MP 6.3.1?

W ramach konkursu realizowane będą projekty związane z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, realizowane w szczególności przez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach. 

Jako część szerszego projektu (związanego z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej), możliwe będą działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. dotyczące infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogi wewnętrzne.


Wydatki kwalifikowalne specyficzne dla poddziałania to:

 • koszt budowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury turystycznej oraz infrastruktury towarzyszącej obiektom turystycznym, obejmującym obiekty tzw. małej architektury,
 • koszty związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, które są niezbędne dla osiągniecia celu projektu i jednocześnie są bezpośrednio związane z realizacją inwestycji w tym koszty budowy, przebudowy, rozbudowy niezbędnej infrastruktury technicznej, w szczególności sieci wodnej, kanalizacyjnej, drogowej, deszczowej, telekomunikacyjnej, sieci specjalistycznych.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wsparcie warunkowane będzie przedstawieniem przez jednostki samorządu terytorialnego (gminę, gminy lub samorząd województwa) planu działań dla danego obszaru zawierającego spójną zintegrowaną koncepcję rozwoju danego terytorium, wskazującego powiązane ze sobą projekty (realizowane w uzgodnieniu przez różne podmioty z danego terytorium). W przypadku działania 6.3.1 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie planu działań będzie Zarząd Województwa Małopolskiego (przy zaangażowaniu forów subregionalnych). Plan ten będzie przygotowywany na bazie regionalnych dokumentów strategicznych, uwzględniając diagnozę, opis potencjału obszaru poszczególnych subregionów.
 • W ramach działania 6.3.1 oraz 6.3.3, w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie wielofunkcyjnych obiektów rekreacyjnych i turystycznych, niekwalifikowalna będzie część inwestycji dotycząca bazy noclegowej.
 • Zaplanowane w ramach działania 6.3 przedsięwzięcia powinny przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.
 • W ramach działania 6.3 wspierana będzie infrastruktura rekreacyjna, przeznaczona na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze lub krajobrazowe danego obszaru.
 • Nie będą wspierane inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe (w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny za wyjątkiem kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych) oraz budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img