wyszukiwarka dotacji dla firm

Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

RPO MP 6.3.2

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 30 marca 2018 - 25 maja 2018

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MP 6.3.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 6.3.2

W ramach działania 6.3.2 wspierana będzie infrastruktura rekreacyjna, przeznaczona na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze lub krajobrazowe danego obszaru. Planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 6 000 000 PLN
Refundacja do 75% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 11 000 000 PLN (40% alokacji ze środków EFRR dedykowane będzie przedsiębiorcom)

Dla kogo?

Region małopolskie
Konkurs skierowany do jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MP 6.3.2?

Realizowane i dofinansowane będą wyłącznie projekty znajdujące się na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu rozwoju uzdrowiska, który został uzgodniony i pozytywnie oceniony przez IZ RPO WM.


Przedsięwzięcia, które kwalifikują się do wsparcia:

 • Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej.
 • Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
 • Dodatkowo, jako część szerszego projektu (związanego z rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej), możliwe będą działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m. in. infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi wewnętrzne.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Ocena Planów Rozwoju Uzdrowisk to  etap przedkonkursowy, który poprzedza i warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej w ramach Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.
 • Wykaz miejscowości uzdrowiskowych: Krynica, Muszyna, Piwniczna, Rabka, Szczawnica, Wapienne, Wysowa, Żegiestów, Swoszowice – dzielnica Miasta Krakowa.
 • Zaplanowane w ramach działania 6.3 przedsięwzięcia powinny przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.
 • Koszty pośrednie mogą stanowić 2% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img