wyszukiwarka dotacji dla firm

Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych

RPO MP 6.3.3

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: Etap przedkonkursowy: zamknięty; konkurs: 30 grudnia 2016 - 17 lutego 2017

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MP 6.3.3 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 6.3.3

W ramach działania wspierana będzie infrastruktura rekreacyjna, przeznaczona na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze lub krajobrazowe. Planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, dotyczących zagospodarowania otoczenia zbiorników wodnych.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 6 000 000 PLN
Refundacja do 75% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 141 000 000 PLN

Dla kogo?

Region małopolskie
Konkurs skierowany do JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MP 6.3.3?

Projekty składane w ramach konkursu muszą znajdować się na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu rozwoju zbiornika wodnego, który został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO WM. 


Wspierane będą przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, dotyczących zagospodarowania otoczenia zbiorników wodnych, poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Jako część szerszego projektu (związanego z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej), możliwe będą działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi wewnętrzne. 


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Ocena planów rozwoju zbiorników wodnych to etap przedkonkursowy, który poprzedza i warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej.
 • Wykaz zbiorników wodnych w otoczeniu, których możliwa będzie interwencja: Rożnowski, Czchowski, Klimkówka, Świnna Poręba (Jezioro Mucharskie), Dobczycki, Czorsztyński, Przylasek Rusiecki.
 • Zaplanowane w ramach działania 6.3 przedsięwzięcia powinny przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.
 • Koszty pośrednie mogą stanowić 2% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img