wyszukiwarka dotacji dla firm

Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

RPO MP 8.4.1

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 25 marca 2019 - 13 maja 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MP 8.4.1 przyjmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 8.4.1

Dotacja przeznaczona na wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 20 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 82 700 000 PLN (alokacja została podzielona na pięć subregionów)

Dla kogo?

Region małopolskie
Konkurs skierowany do wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej, w szczególności: przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MP 8.4.1?

Typ projektów podlegający dofinansowaniu:

Wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych.

Wsparcie umożliwiające podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadr sektora MŚP zgodnie ze zgłaszanym w tym zakresie zapotrzebowaniem ze strony przedsiębiorstw. Realizacja interwencji zostanie oparta na podmiotowym systemie finansowania, w którym decydującą rolę w zakresie wyboru i kreacji usług rozwojowych odgrywać będzie przedsiębiorca. To przedsiębiorca, po przeanalizowaniu bieżących potrzeb rozwojowych pracowników lub własnych, dokona wyboru adekwatnej usługi (szkoleniowej, doradczej), z której skorzystać będą mogli jego pracownicy lub on sam.

Wybór usługi wysokiej jakości za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych zwiększy jakość oferowanych na rynku usług (które będą podlegały ocenie w Bazie), znacznego skrócenia czasu realizacji usługi rozwojowej, a w konsekwencji zwiększenia jej użyteczności i efektywności dla pracowników i ich pracodawców. Wsparcie świadczone będzie za pośrednictwem beneficjenta (operatora), którego głównymi zadaniami będzie:

 • finansowanie i rozliczanie usług rozwojowych na podstawie umów zawartych z MŚP zgodnie z przyjętymi w regulaminie konkursu założeniami realizacji poddziałania,
 • wsparcie informacyjne dla MŚP z zakresu nowego sposobu finansowania usług rozwojowych,
 • zachęcanie MŚP do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników i korzystania z nowego systemu finansowania,
 • obsługa Bazy Usług Rozwojowych zgodnie z nadanymi uprawnieniami.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wnioskodawca w okresie realizacji projektu musi prowadzić biuro projektu (lub posiadać siedzibę, filię, delegaturę oddział czy inną formę działalności) na terenie właściwego subregionu z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img