wyszukiwarka dotacji dla firm

Wzmocnienie otoczenia biznesu

RPO OP 2.3

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 14 czerwca 2018 - 21 czerwca 2018

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO OP 2.3 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 2.3

Celem działania jest polepszenie warunków dla rozwoju MŚP m.in. poprzez udostępnienie możliwości korzystania z zaawansowanych usług świadczonych przez IOB (instytucje otoczenia biznesu).

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 9 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 9 000 000 PLN

Dla kogo?

Region opolskie
Konkurs skierowany do instytucji otoczenia biznesu, w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną (wybór operatora dystrybucji środków)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO OP 2.3?

Wsparcie rozwoju IOB dla świadczenia zaawansowanych, udoskonalonych usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw – dalsza profesjonalizacja usług IOB.

Wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw województwa opolskiego. IOB powinny być podmiotami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego regionu oraz wspierającymi nawiązywanie kontaktów gospodarczych przez przedsiębiorców. Powinny także zapewniać kompleksową, wszechstronną ofertę usług skierowanych do przedsiębiorstw.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

 • projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%,
 • projekty objęte pomocą publiczną (pomoc na usługi doradcze) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • projekty objęte pomocą de minimis – 70 %. • Nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.
 • W związku z wyborem jednego beneficjenta, maksymalne dofinansowanie projektu jest równe kwocie alokacji przewidzianej na konkurs.

 • Potencjalny wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku na całkowitą wartość alokacji. 


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (czerwiec 2018):


Nabór zamknięty (sierpień 2017):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img