wyszukiwarka dotacji dla firm

Efektywność energetyczna w MŚP

RPO OP 3.4

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 1 lipca 2019 - 8 lipca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO OP 3.4 przyjmuje Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.4

Wsparcie w ramach działania zostanie ukierunkowane na projekty przyczyniające się do zwiększania efektywności energetycznej MŚP.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 18 700 000 PLN
Refundacja do 65% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 18 700 000 PLN

Dla kogo?

Region opolskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO OP 3.4?

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

1. Zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.

2. Zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią.

3. Zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach.

4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach.

5. Instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu.

6. Audyt energetyczny dla MŚP jako element kompleksowy projektu.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wsparciem dotacyjnym mogą być objęte przedsiębiorstwa z podregionu nyskiego (wg klasyfikacji NUTS3 – powiat brzeski, namysłowski, nyski, prudnicki oraz głubczycki).
 • Warunkiem wstępnym przyznania wsparcia dla inwestycji jest przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego kompleksowy element projektu.
 • Dofinansowanie uzyskają projekty spełniające kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami w stosunku do planowanych nakładów finansowych, przy czym priorytetowo traktowane będą inwestycje, w których efektywność interwencji będzie wyższa (np. poprzez przyznanie premii punktowej za innowacyjność projektu).
 • Preferencje uzyskają projekty, w efekcie których osiągnięta zostanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%, natomiast do dofinansowania nie będą kwalifikowały się przedsięwzięcia zakładające oszczędność energii poniżej 25%.
 • Wspierane przedsięwzięcia będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie konkretnych celów: racjonalizacji zużycia, oszczędności energii i/lub wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • Działania z zakresu zwiększenia efektywności muszą być prowadzone w powiązaniu z głęboką modernizacją energetyczną budynków


Dofinansowanie

 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 65% dla mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 55% dla średnich przedsiębiorstw.
 • Maksymalny poziom dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (grudzień 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img