wyszukiwarka dotacji dla firm

Godzenie życia prywatnego i zawodowego

RPO OP 7.6

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: lipiec 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO OP 7.6 przyjmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 7.6

Celem działania jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia/kontynuowania zatrudnia osób sprawujących nad nimi opiekę.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 4 300 000 PLN
Refundacja do 90% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 4 300 000 PLN

Dla kogo?

Region opolskie
Konkurs skierowany do wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO OP 7.6?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym m.in. zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Dotyczy również żłobków przyzakładowych.

2. Pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 lub kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

W aktualnym naborze wyłączono możliwość finansowania wynagrodzenia niani.

3. Dostosowanie nowo tworzonych i istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucjonalnych formach opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

W przypadku opiekunów prawnych/ rodziców pozostających poza rynkiem pracy, stanowiących grupę osób bezrobotnych i biernych zawodowo należy obligatoryjnie zapewnić realizację typu projektu 3.

4. Aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym m.in.:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia,
 • staże,
 • wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
 • subsydiowanie zatrudnienia,
 • grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

Typ 4 projektów jest możliwy do realizacji wyłącznie jako element projektu wskazanego w pozostałych typach projektu. Nie dotyczy osób pracujących.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. PLN.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (czerwiec 2018):

Nabór zamknięty (październik 2017):

Nabór zamknięty (lipiec 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img