wyszukiwarka dotacji dla firm

Rozwój potencjału endogenicznego regionu

RPO PODK 6.1

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 30 czerwca 2017 - 29 września 2017

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODK 6.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 6.1

Inwestycje w ramach działania 6.1 będą służyły poprawie sytuacji gospodarczej w regionie oraz będą miały wpływ na tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 7 176 720 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 84 400 000 PLN (w tym dla 1 typu projektów 78,1 mln PLN, a dla 2 typu projektów 6,3 mln PLN)

Dla kogo?

Region podkarpackie
Konkurs skierowany do JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, przedsiębiorstwa - podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne / uzdrowiskowe, partnerzy społeczni i gospodarczy

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODK 6.1?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych.

Projekty w tym zakresie mogą być realizowane na terenie gmin uzdrowiskowych tj. Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Horyniec-Zdrój, Solina.


2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o istniejące zasoby przyrodnicze, przestrzenne i kulturowe, poza wskazanymi gminami uzdrowiskowymi na terenach, dla których sporządzono operat uzdrowiskowy lub które posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

W ramach 2 typu projektu możliwe są inwestycje w zakresie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. 


Inwestycje w ramach działania 6.1 będą służyły poprawie sytuacji gospodarczej w regionie oraz będą miały wpływ na tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia. Projekty stanowić będą część lokalnych planów działania lub innych dokumentów strategicznych spełniających wymogi lokalnego planu.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie.
 • Beneficjentem mogą być przedsiębiorstwa – podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjno/uzdrowiskowe, tj. podmioty prowadzące co najmniej 12 miesięcy) działalność polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej (przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak właściwości naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu i mikroklimatu), a także towarzyszących zabiegów z zakresu fizjoterapii w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych, szpitalach uzdrowiskowych dla dzieci i sanatoriach uzdrowiskowych dla dzieci, przychodniach uzdrowiskowych oraz zakładach przyrodoleczniczych zlokalizowanych w strefie „A” w uzdrowiskach: Horyniec-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Polańczyk oraz Rymanów-Zdrój.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 200 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość pojedynczego projektu w ramach 1 typu uwzględniającego infrastrukturę turystyczną: 8,4 mln PLN.
 • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu w ramach 2 typu projektu to 2 mln PLN.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img