wyszukiwarka dotacji dla firm

Infrastruktura ochrony zdrowia

RPO PODK 6.2.1

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 30 grudnia 2016 - 15 marca 2017

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODK 6.2.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 6.2.1

Celem działania jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w regionie. Wsparcie przeznaczone jest na projekty rozwijające placówki podmiotów ochrony zdrowia.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 10 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 102 000 000 PLN

Dla kogo?

Region podkarpackie
Konkurs skierowany do podmioty lecznicze udzielające świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODK 6.2.1?

Konkurs dotyczy projektów w obszarze lecznictwa szpitalnego, objętego mapami zdrowotnymi dla województwa podkarpackiego (w wersji obowiązującej na dzień ogłoszenia konkursu), z zakresu kardiologii, onkologii i lecznictwa szpitalnego.


W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie:

1. Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu istniejącej infrastruktury podmiotów ochrony zdrowia.

2. Zakupu sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług medycznych.

3. Rozwiązań w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie, jako elementu szerszego projektu wymienionego w punkcie 1 i 2.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Z dofinansowania mogą skorzystać podmioty lecznicze udzielające świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Przez udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozumieć należy sytuację, w której podmiot leczniczy, uzyskał przychody z działalności leczniczej w ramach NFZ stanowiące nie mniej niż 85% przychodów ogółem  z działalności leczniczej.
 • Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Projekty mogą być realizowane, jako projekty partnerskie, jak również, jako projekty hybrydowe.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 200 000 PLN.
 • Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 mln PLN.


Kategoria dotacji


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img