wyszukiwarka dotacji dla firm

Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

RPO PODK 7.5

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 30 sierpnia 2018 - 7 września 2018

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODK 7.5 przyjmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 7.5

Działanie ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników. Wsparcie kierowane będzie na realizację usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 5 600 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 17 100 000 PLN

Dla kogo?

Region podkarpackie
Konkurs skierowany do wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych. Wyłączenie nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODK 7.5?

Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, m.in. szkolenia i/lub doradztwo.
Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

  • Wsparcie będzie realizowane poprzez Regionalny system dystrybucji środków przeznaczonych na usługi rozwojowe w zakresie podnoszenia kompetencji/kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw (tzw. Podmiotowy System Finansowania), który oparty będzie na podejściu popytowym zintegrowanym z krajowym Rejestrem Usług Rozwojowych oraz docelowo spójnym z opracowaną Polską Ramą Kwalifikacji.
  • Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie.
  • Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. PLN.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img