wyszukiwarka dotacji dla firm

Internacjonalizacja przedsiębiorstw - zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP

RPO DŚ 1.4.1

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 1.4.1 konkurs horyzontalny (typ B projektów): nabór anulowany

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO DŚ 1.4.1 przyjmuje Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.4.1

Celem działania jest pozyskanie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolnego Śląska. Realizowane będą działania ukierunkowane na promocję przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, a także na wzmocnienie wizerunku dolnośląskiej gospodarki, obejmujące m.in. promocję gospodarczą, turystyczną i kulturalną regionu, w tym również poprzez działania informacyjne i edukacyjne.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 200 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 10 700 000 PLN

Dla kogo?

Region dolnośląskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, LGD

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO DŚ 1.4.1?

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie w ramach naboru zaplanowanego na 2019 rok:

Typ B. Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne:

a) Projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe.

b) Projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.:

 • otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny),
 • dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego,
 • tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka. 

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Minimalna wartość dla wszystkich typów projektu wynosi 10 tys. PLN na przedsiębiorcę.

Maksymalna całkowita wartość projektu w przypadku:

 • schematu 1.4 A a: 50 tys. PLN,
 • schematu 1.4 A b: 20 tys. PLN,
 • schematu 1.4 B ab: 200 tys. PLN,
 • schematu 1.4 B c: 100 tys. PLN.


W ramach wszystkich schematów preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie,
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.Wnioskodawca musi posiadać aktualną długoterminową (kompleksową) „strategię biznesową przedsiębiorstwa” lub dokument równoważny, sporządzony w wyniku usługi doradczej/lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższym planie, w związku z powyższym nie ma możliwości realizacji jedynie podschematu 1.4 Bb.

Plan nie może być starszy niż 4 lata, czas liczony od momentu odebrania protokołem/napisania planu przez przedsiębiorstwo.

W przypadku projektów partnerskich sprawdzane będzie posiadanie w/w dokument/ów przez wszystkich partnerów projektu.
Typy projektów wyłączone z wsparcia w 2019 roku


Typ A. Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP:

a) Stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:

 • stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym),
 • dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych),
 • otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa,
 • działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami.


b) Tworzenie Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.


Typ B. Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne:

c) Projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.:

 • wizyty studyjne i misje zagraniczne,
 • udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych,
 • udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym,
 • organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.


Kategoria dotacjiDlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img