wyszukiwarka dotacji dla firm

Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

RPO ŚW 3.1

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 30 czerwca 2017 - 29 grudnia 2017

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŚW 3.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.1

Program ma na celu wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych tak, aby zwiększyć udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 75 000 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 75 000 000 PLN

Dla kogo?

Region świętokrzyskie
Konkurs skierowany do JST, mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa posiadające oddział/zakład na terenie woj. świętokrzyskiego, duże przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub zakład na terenie woj. świętokrzyskiego oraz inne podmioty

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŚW 3.1?

Wsparcie zostanie udzielone na projekty polegające na:

1) Budowie, przebudowie i modernizacji (w tym zakupie urządzeń) infrastruktury, służącej do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.

2) Budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z OZE z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.

3) Budowie lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji z OZE, mające na celu zmniejszenie kosztu i ilości energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie z możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.

4) Budowie i montażu instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej generacji).


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

  • do 60% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw,
  • do 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
  • do 80% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img