wyszukiwarka dotacji dla firm

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

RPO ŚW 3.2

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 28 września 2018 - 8 stycznia 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŚW 3.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.2

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) MŚP, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej. Projekty polegające na szeroko rozumianym pojęciu efektywności energetycznej muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej i/lub audytu energetycznego.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 42 000 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 42 000 000 PLN

Dla kogo?

Region świętokrzyskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw posiadających oddział lub zakład na terenie województwa świętokrzyskiego

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŚW 3.2?

  Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

  • głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wprzedsiębiorstwach w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE,
  • zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.

  Obowiązkowym elementem każdego projektu jest wykonanie ulepszenia termo modernizacyjnego. Projekty polegające wyłącznie na instalacji OZE i/lub montażu systemu zarządzania energią w oparciu o TIK i/oraz montażu perlatorów, nie mogą być realizowane samodzielnie, mogą stanowić jedynie dodatkowy element projektu.  Szczegóły dotacji

  Dodatkowe informacje

  • Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.
  • Do dofinansowania kwalifikują się projekty w wyniku których nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w wysokości co najmniej 25% w odniesieniu do stanu istniejącego dla każdego budynku odrębnie.
  • W przypadku działań związanych z wymianą indywidualnego źródła ciepła na zasilane paliwem gazowym lub biomasą konieczne jest uzyskanie redukcji emisji CO2 o co najmniej 30% w odniesieniu do stanu istniejącego.
  • Projekty polegające na szeroko rozumianym pojęciu efektywności energetycznej muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej i/lub audytu energetycznego. W ramach projektu musi zostać realizowany pełny zakres wskazany w audycie energetycznym/audycie efektywności energetycznej. W okresie 14 miesięcy od zakończenia projektu wymaganym będzie przeprowadzenie audytu energetycznego ex-post.  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

  Instalacje odnawialnych źródeł energii o mocy do 50 kWp ( odrębnie dla każdego źródła energii): 65% kosztów kwalifikowalnych w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw, 55 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

  Instalacje odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 50 kWp ( odrębnie dla każdego źródła energii): 80% kosztów kwalifikowalnych wyznaczonych w oparciu o metodologię inwestycji referencyjnej w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw, 70% kosztów kwalifikowalnych wyznaczonych w oparciu o metodologię inwestycji referencyjnej w przypadku średnich przedsiębiorstw.

  Termomodernizacja budynku: 65% kosztów kwalifikowalnych w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw, 55 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

  Instalacja kotła gazowego: 65% kosztów kwalifikowalnych w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw, 55 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.  Kategoria dotacji

  Dlaczego my?

  Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


  Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

  Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

  Wersja do druku

  Zamów alerty
  o nadchodzących dotacjach


  Dodatkowo za darmo otrzymasz
  "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

  Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
  Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
  Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

  anim-img