wyszukiwarka dotacji dla firm

Gospodarka wodno-ściekowa

RPO ŚW 4.3

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: grudzień 2016

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŚW 4.3 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 4.3

Celem działania jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 80 000 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka do 85 % kwoty dofinansowania
Budżet konkursu 80 000 000 PLN

Dla kogo?

Region świętokrzyskie
Konkurs skierowany do firmy z woj. świętokrzyskiego, Jednostki Samorządu Terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST, związki i porozumienia JST

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŚW 4.3?

W ramach pierwszego typu projektów dofinansowanie mogą otrzymać następujące działania:

 • budowa / rozbudowa/ przebudowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK, spełniających współczynnik koncentracji 120 mieszkańców na 1 km sieci lub 90 mieszkańców na 1 km sieci,
 • budowa / rozbudowa/ przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK,
 • budowa / rozbudowa/ przebudowa systemów zaopatrzenia w wodę w tym instalacja inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi (zakup urządzeń do pomiaru, uzdatniania i kontroli jakości wody) wyłącznie jako niewielka część (do 20% kosztów kwalifikowalnych projektu) kompleksowego projektu regulującego gospodarkę ściekową (tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej),
 • budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe lub przyzakładowe oczyszczalnie ścieków) w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK, na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna, a ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia pełnej zgodności aglomeracji wskazanych w KPOŚK z wymogami dyrektywy ściekowej (brak możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze górnej Wisły).


Drugi typ projektów dotyczy inwestycji z zakresu zagospodarowania osadów ściekowych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, ujętych w KPOŚK.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Kosztami niekwalifikowanymi są koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej indywidualnych użytkowników, budowa zbiornika zapasów wody pitnej, budowa dróg dojazdowych i wewnętrznych, nabycie środków transportu np. na cele transportu ścieków.
 • Wydatki na informację i promocję projektu nie mogą przekraczać 5 % kosztów kwalifikowalnych w projekcie i nie mogą jednocześnie być wyższe niż 100 tysięcy złotych.
 • Wydatki na zarządzanie projektem, inne niż wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi, nie mogą stanowić więcej niż 10 % kosztów kwalifikowalnych (w przypadku projektów o wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych do 2 mln zł) oraz 5% kosztów kwalifikowalnych (dla projektów o wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych powyżej 2 mln zł).
 • Wydatki na budowę / rozbudowę/ przebudowę systemów zaopatrzenia w wodę w tym instalacja inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi (zakup urządzeń do pomiaru, uzdatniania i kontroli jakości wody) nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img