wyszukiwarka dotacji dla firm

Wsparcie przedsiębiorczości

RPO W-M 1.3.5

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2019 - 29 maja 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO W-M 1.3.5 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.3.5

Dotacja na zakup usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wspierany będzie również udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach oraz misjach (w tym zagranicznych).

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 340 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 14 700 000 PLN

Dla kogo?

Region warmińsko-mazurskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO W-M 1.3.5?

Zakup usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:

 • usług doradczych i szkoleniowych zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku (minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 140 tys. PLN),
 • usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych (minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 20 tys. PLN).

Dystrybucja środków opierać się będzie o system popytowy, co oznacza, że wybór zarówno niezbędnego rodzaju usługi jak i jej wykonawcy pozostaje w gestii przedsiębiorstwa. Usługa będzie odpowiadała na faktyczne (określone przez przedsiębiorstwo) potrzeby i służyć będzie rozwiązaniu konkretnego problemu/ zagadnienia związanego z rozwojem firmy.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Usługi objęte projektem muszą dotyczyć działalności beneficjenta prowadzonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Lokalizacja siedziby/oddziału wnioskodawcy musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 • W przypadku projektów objętych pomocą de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
 • W przypadku projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 400 tys. PLN.
 • Beneficjent jest zobowiązany do uwzględnienia podczas wyboru wykonawcy usługi warunków i kryteriów zapewniających wybór podmiotu z doświadczeniem i możliwościami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia.  W odniesieniu do projektów, których przedmiotem jest usługa związana z organizacją udziału w wydarzeniach spełnione muszą być w szczególności następujące warunki:

  • wydarzenie związane z internacjonalizacją przedsiębiorstwa nie trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych,
  • wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży związanej z wydarzeniem co najmniej 12 miesięcy do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • wnioskodawca załączył do wniosku o dofinansowanie projekt programu/ program wydarzenia.  Kategoria dotacji

  Do pobrania

  Linki zewnętrzne


  Nabór zamknięty (maj 2019):

  Nabór zamknięty (maj 2018):

  Nabór zamknięty (październik 2017):

  Nabór zamknięty (styczeń 2017):

  Nabór zamknięty (marzec-maj 2016):


  Dlaczego my?

  Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


  Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

  Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

  Wersja do druku

  Zamów alerty
  o nadchodzących dotacjach


  Dodatkowo za darmo otrzymasz
  "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

  Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
  Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
  Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

  anim-img