wyszukiwarka dotacji dla firm

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

RPO ZP 2.10

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: 30 września 2019 - 31 października 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ZP 2.10 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnipomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 2.10

Działanie polega na wsparciu budowy, przebudowy, rozbudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł. Preferowanymi źródłami energii odnawialnej są biomasa, biogaz i energia słoneczna. Wsparcie jest kierowane do przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów wytwarzających energię na własne potrzeby.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 17 200 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 17 200 000 PLN

Dla kogo?

Region zachodniopomorskie
Konkurs skierowany do przedsiębiorców, JST, zakładów opieki zdrowotnej, organizacji pozarządowych, grup producentów rolnych, szkół wyższych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych itd.

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ZP 2.10?

Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.

Ewentualne inwestycje w instalacje w źródła oparte o energię wody mogą dotyczyć projektów wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej.

Możliwe jest wsparcie źródeł wytwarzających energię w kogeneracji. Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.


Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek to:

 • dla energii wodnej (do 5 MWe),
 • dla energii wiatru (do 5 MWe),
 • dla energii słonecznej (do 2 MWe/MWth),
 • dla energii geotermalnej (do 2 MWth),
 • dla energii z biogazu (do 1 MWe),
 • dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe),
 • dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MWe),
 • dla energii wytwarzanej z biomasy w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 5 MWe),
 • dla energii wytwarzanej z biogazu w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 1 MWe).

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Nie będą wspierane instalacje do spalania węgla, ani do współspalania biomasy z węglem. Na obszarach na których odnotowuje się przekroczenia wartości emisji PM10 promowane będzie zastosowanie rozwiązań niwelujących szkodliwy wpływ emisji pyłów ze źródeł opartych o biomasę i biogaz (np. poprzez wybór niskoemisyjnych, wysoko wydajnych układów spalania, układów wychwytywania pyłów, itp.).


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (marzec 2017):

Nabór zamknięty (maj 2016):

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img