wyszukiwarka dotacji dla firm

Źródła wysokosprawnej kogeneracji

POIiŚ 1.6.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2019 - 28 czerwca 2019 (wykluczone zostały projekty zlokalizowane w województwie śląskim)

Wnioski o dofinansowanie w ramach POIiŚ 1.6.1 przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.6.1

Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 200 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 200 000 000 PLN (100 mln PLN dla źródeł OZE; 100 mln PLN dla pozostałych źródeł)

Dla kogo?

Region cała Polska
Konkurs skierowany do przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140), JST i ich jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z POIiŚ 1.6.1?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

Budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji.

W przypadku wsparcia jednostek wysokosprawnej kogeneracji w instalacjach spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy cieplnej, liczonej  w  paliwie  wprowadzonym  do instalacji, mniejszej lub równej 20 MW wnioskodawcy muszą wykazać, że jednostki te nie zastępują urządzeń o niższej emisyjności, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.

Do wsparcia nie kwalifikują się inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, w tym instalacje spalania paliw o całkowitej nominalnej mocy  cieplnej,  przekraczającej  20  MW  (za  wyjątkiem  instalacji  wykorzystujących biomasę 2 oraz instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych).


W przypadku instalacji wykorzystujących odpady komunalne i paliwa pochodzące z odpadów komunalnych, do wsparcia kwalifikują się wyłącznie inwestycje uwzględnione w planach inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami, które muszą być załącznikiem do wojewódzkich planów gospodarki odpadam.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

  • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • Dofinansowanie może być udzielone na projekty realizowane na terenie całego kraju za wyjątkiem projektów zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, dla których przewidziano wsparcie w ramach działania 1.7.3 POIiŚ.Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img