wyszukiwarka dotacji dla firm

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

PO IR 2.3.3

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 5 marca 2019 - 25 lipca 2019 (konkurs jest podzielony na rundy)

Wnioski o dofinansowanie w ramach PO IR 2.3.3 przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 2.3.3

Celem dotacji jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych. Dofinansowanie obejmie kompleksowe usługi, wspierające wprowadzanie na rynki zagraniczne oferty klastra i/lub jego członków (produkty zaawansowane technologicznie). Usługi te powinny uwzględniać zidentyfikowane potrzeby klastra związane z internacjonalizacją i koncentrować się na wspieraniu ekspansji międzynarodowej klastra w powiązaniu z jego działalnością B+R i innowacyjną.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 8 000 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 50 000 000 PLN (3,5 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, 46,5 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie)

Dla kogo?

Region cała Polska
Konkurs skierowany do koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych (a za ich pośrednictwem członków Krajowych Klastrów Kluczowych)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z PO IR 2.3.3?

Wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych w wyniku:

 • dofinansowania kompleksowych usług  uwzględniających zidentyfikowane potrzeby klastrów (wskazane w strategii ich rozwoju),
 • wspierających wprowadzenie na rynki zagraniczne oferty klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie,
 • podniesienia zdolności klastra do trwałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, a także do zacieśniania współpracy w ramach klastra (koordynatora i członków klastra).

Wspieranie ekspansji międzynarodowej klastrów powinno odbywać się w powiązaniu z ich działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną.Koszty kwalifikowalne:

 • Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra zalicza się koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, personelu koordynatora klastra zatrudnionego przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją (w tym koszty delegacji zagranicznych, do których rozliczania należy stosować przepisy rozporządzenia MPiPS) i koszty administracyjne, w tym koszty ogólne, bezpośrednio związane z realizacją projektu
 • Do kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra zalicza się m. in. koszty dostępu do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej, usługi doradcze oraz szkolenia dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra na arenie międzynarodowej, udział w targach, misjach gospodarczych, seminariach, kongresach i konferencjach, organizację stoiska wystawowego na targach lub wystawie oraz promocję projektu (reklama w mediach targowych oraz promocja marki produktowej).Konkurs jest podzielony na rundy:

I runda: od 5 marca do 8 kwietnia 2019 roku.

II runda: od 9 kwietnia do 30 maja 2019 roku.

III runda: od 31 maja do 25 lipca 2019 roku.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Procesy związane z wyborem Krajowych Klastrów Kluczowych prowadzone są w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
 • Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
 • Weryfikowane będą przychody ze sprzedaży produktów na eksport (wskaźnik bezpośredni).
 • Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 500 000 PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.


Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku pomocy dla koordynatora klastra w zakresie:

a) pomocy operacyjnej – do 50% kosztów kwalifikowalnych.

2) w przypadku pomocy dla członka klastra:

a) jeśli wybierze pomoc publiczną na udział MŚP w targach - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych albo;

b) jeśli wybierze pomoc de minimis do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących mikro- i małymi przedsiębiorcami; do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami; do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych dla członków klastra będących przedsiębiorcami innymi, niż MŚP.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzneNabór zamknięty (listopad 2018):


Nabór zamknięty (styczeń 2018):


Nabór zamknięty (grudzień 2016):


Konkurs anulowany (30 listopada 2015 - 9 grudnia 2016):Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img