wyszukiwarka dotacji dla firm

Poprawa rozwoju MŚP: wparcie prowadzenia i rozwoju działalności (BON NA DORADZTWO)

RPO MAZ 3.1.2

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 29 października 2018 - 28 lutego 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MAZ 3.1.2 przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.1.2

Dotacja na zakup usług doradczych służących rozwojowi przedsiębiorstwa. W ramach tego programu przedsiębiorca będzie mógł otrzymać tzw. bon na doradztwo.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 110 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 8 600 000 PLN

Dla kogo?

Region mazowieckie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MAZ 3.1.2?

Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności polegające na udzielaniu bonów na doradztwo. Bony na doradztwo będą mogły być przeznaczone na zakup usługi doradczej o charakterze prorozwojowym. Usługa doradcza może być świadczona jedynie przez Instytucję Otoczenia Biznesu, która posiada status mazowieckiej akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu. Usługa doradcza ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa, np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej/usługowej przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów.

Dofinasowanie zostaną projekty mające na celu wprowadzenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej. Dofinansowane zostaną usługi doradcze służące wdrożeniu nowego produktu/usługi, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii. Wyżej wymienione usługi nie będą stanowiły katalogu zamkniętego


Zapraszamy do odsłuchania podcastu, w którym znajdują się informacje, jakie typy projektów można sfinansować z bonu na doradztwo (nabór 2017):


Lista mazowieckich akredytowanych Instytucji Otoczenia Biznesu:


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wsparcie nie będzie dotyczyło bieżącej, rutynowej działalności MŚP. Usługa doradcza nie może być związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, usługi księgowe, rutynowe usługi informatyczne, regularne usługi prawnicze lub reklama.
 • Wnioskodawca musi posiadać na dzień ogłoszenia konkursu siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego.
 • Wnioskodawca powinien aktywnie prowadzić działalność gospodarczą, tj. wykazać, że uzyskuje przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 24 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • Projekty będą realizowane w ramach pomocy de minimis.

 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 110 000 PLN.


Kategoria dotacji


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img