wyszukiwarka dotacji dla firm

Promocja gospodarcza regionu

RPO W-M 1.4.1

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: schemat C: sierpień 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO W-M 1.4.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-mazurskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.4.1

Wprowadzenie nowych modeli biznesowych w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego. Rezultatem interwencji będzie zwiększenie wartości przychodów małych i średnich przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, wzrost liczby nawiązanych kontraktów handlowych oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 2 000 000 PLN
Refundacja do 50% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 18 650 000 PLN

Dla kogo?

Region warmińsko-mazurskie
Konkurs skierowany do grupy przedsiębiorstw (MŚP), w tym m. in. porozumienia, sieci, konsorcja; IOB; specjalne strefy ekonomiczne

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO W-M 1.4.1?

Dofinansowanie otrzymają sieciowe/partnerskie projekty promocji gospodarczej, tj. produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego (projekty realizowane wspólnie przez min. 3 MŚP lub w przypadku realizacji projektu przez IOB lub specjalną strefę ekonomiczną – przy zaangażowaniu min. 3 MŚP).

Wspierane będą kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu.

Działania promocji gospodarczej mogą obejmować m.in.

 • przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych,
 • tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej,
 • kampanie medialne,
 • organizacja i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym ukierunkowane na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu (wyłącznie jako komponent większego projektu, tego typu działania nie mogą stanowić oddzielnego projektu).

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji.
 • Warunkiem uzyskania wsparcia będzie wykazanie wpływu zaplanowanego przedsięwzięcia na gospodarkę regionu. 
 • W przypadku gdy  beneficjentem jest grupa przedsiębiorstw promocja oferty gospodarczej (produktów  i  usług) może dotyczyć wyłącznie działalności beneficjenta (wszystkich członków grupy MŚP) prowadzonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 • W przypadku, gdy beneficjentem jest IOB lub specjalna strefa ekonomiczna – promocja oferty gospodarczej (produktów i usług) może dotyczyć wyłącznie działalności zaangażowanych  (min. 3) MŚP prowadzonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 4 mln PLN.
 • W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu, a także projektów objętych pomocą de minimis maksymalny  poziom  dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
 • W przypadku projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi
  50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img