wyszukiwarka dotacji dla firm

11.1.1 / 11.1.2 / 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

RPO ŚL 11.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 11.1.3: 30 kwietnia 2019 - 5 czerwca 2019; 11.1.1 ZIT, 11.1.2 RIT Południowy, 11.1.2 RIT Północny, 11.1.2 RIT Zachodni: wrzesień 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŚL 11.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 11.1

Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie śląskim poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 23 700 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 38 100 000 PLN (11.1.3: 23,7 mln PLN; 11.1.1 ZIT: 9 mln PLN; 11.1.2 RIT Południowy: 3,2 mln PLN; 11.1.2 RIT Północny: 0,1 mln PLN; 11.1.2 RIT Zachodni: 2,1 mln PLN)

Dla kogo?

Region śląskie
Konkurs skierowany do wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŚL 11.1?

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

1. Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie  pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne.


2. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, w tym wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego.


3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć  wspierających/specjalnych w placówkach wychowania przedszkolnego.


4. Wsparcie istniejących miejsc przedszkolnych, w tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne.
Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

  • Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN.
  • Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.
  • W ramach konkursu 11.1.3 OSI nie ma możliwości realizacji projektu bez utworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (za wyjątkiem przypadku dostosowania istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności).


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzneNabór zamknięty (styczeń 2019):


Nabory zamknięte (maj 2018):

Nabór zamknięty (styczeń 2018):


Nabory zamknięte (wrzesień 2017):


Nabory zamknięte (styczeń 2017):

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img