wyszukiwarka dotacji dla firm

Sektorowe programy B+R: INNOSTAL

PO IR 1.2

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 15 maja 2019 - 18 sierpnia 2019 (konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych)

Wnioski o dofinansowanie w ramach PO IR 1.2 przyjmuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłonieniu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywaniu. Program INNOSTAL dotyczy sektora stalowego.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 24 000 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 190 000 000 PLN

Dla kogo?

Region cała Polska
Konkurs skierowany do przedsiębiorstw; konsorcjów przedsiębiorstw; konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych (maksymalnie 3 podmioty, liderem musi być przedsiębiorstwo)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z PO IR 1.2?

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej etc., przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R.


Program INNOSTAL dotyczy sektora stalowego.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu:

1. Nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania:

Specjalistyczne wyroby stalowe dostosowane do specyficznych potrzeb poszczególnych sektorów/specjalnych zastosowań.

Zastosowanie wyrobów stalowych w warunkach szczególnie niekorzystnych, w tym agresywnych / ekstremalnych i zwiększenie wytrzymałości produktów.

Opracowanie innowacyjnych, efektywnych technologii obróbki stopów, spieku, surówki, stali i innych wyrobów hutniczych.

2. Nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej:

Innowacyjne technologie produkcji nowych lub ulepszonych żelazostopów oraz dodatków stopowych i stopów metali dla potrzeb nowoczesnej metalurgii żelaza i stali.

Prace badawczo-rozwojowe nad pozyskiwaniem nowych źródeł surowców o optymalnym składzie do produkcji wysokiej jakości dodatków stopowych i technologie ich zagospodarowania.

Prace B+R związane z produkcją koksu dostosowanego do potrzeb sektora stalowego.

3.  Odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu:

Technologie odzysku i recyklingu metali z odpadów hutniczych.

Technologie odzysku metali i recyklingu żużli i pyłów stalowniczych oraz odpadów cynkonośnych.

Technologie skutecznego odzysku surowców ze złomu do wykorzystania w produkcji hutniczej.

4. Optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego:

Prace badawczo-rozwojowe nad rozwiązaniami umożliwiającymi redukcje zużycia energii elektrycznej oraz mediów energetycznych w produkcji hutniczej.

Nowatorskie rozwiązania umożliwiające racjonalizację zużycia materiałów wsadowych oraz mediów nieenergetycznych w produkcji hutniczej.

Rozwój technologii umożliwiających odzysk i wykorzystanie ciepła oraz gazów palnych z hutniczych i metalurgicznych procesów produkcyjnych.

Opracowanie technologii produkcji ograniczających zużycie wykorzystywanych narzędzi i osprzętu hutniczego.

5.  Innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe emisje do środowiska:

Nowe technologie produkcji o niskiej emisji gazów i pyłów do atmosfery.

Nowe technologie produkcji o niskiej emisji substancji niebezpiecznych i toksycznych.

Rozwój metod skutecznej i ekonomicznej rekultywacji i remediacji zanieczyszczonych gruntów zlokalizowanych na terenach hutniczych.

Nowoczesne technologie produkcji o niskiej emisji hałasu i drgań.

6. Innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspomagające hutnicze procesy technologiczne:

Opracowanie systemów ekspertowych, algorytmów sterowania procesami produkcyjnymi oraz baz danych dla wspomagania zarządzania oraz produkcji wyrobów hutniczych i dodatków stopowych.

Innowacyjne technologie zarządzania złomem do wykorzystania w procesach metalurgicznych.

Zwiększenie innowacyjności technologii wytwarzania wyrobów stalowych dzięki informatyzacji, digitalizacji i zastosowaniu numerycznego sterowania procesem produkcji.


Szczegóły dotyczące zakresu tematycznego konkursu: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/2_1_2_2019_INNOSTAL/Zasady_konkursu/4_Zakres_tematyczny_INNOSTAL.pdf


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.
 • Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych.
 • Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania.

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 30 mln PLN.
 • Prace przedwdrożeniowe mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych dla przedsiębiorcy wynosi 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych, a dla jednostki naukowej wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych.


Maksymalny poziom dofinansowania:

1) W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

– dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

 • 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

 • 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

– dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

 • 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

2) W przypadku prac przedwdrożeniowych: pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych.

3) W przypadku prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img