wyszukiwarka dotacji dla firm

Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu

RPO K-P 1.4.2

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 28 czerwca 2019 - 12 lipca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO K-P 1.4.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.4.2

Stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP poprzez budowę sieci współpracy IOB oraz wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowo-doradcze IOB.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 5 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 5 000 000 PLN

Dla kogo?

Region kujawsko-pomorskie
Konkurs skierowany do IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO K-P 1.4.2?

Usługi specjalistyczne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz przedsiębiorstw.


Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

Typ 1 projektów: Wsparcie infrastrukturalne i szkoleniowo-doradcze IOB w celu umożliwienia świadczenia usług specjalistycznych lub zaawansowanych.

Usługa specjalistyczna – posiada cechy usługi zaawansowanej oraz ma na celu wprowadzenie na rynek nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przejętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsc pracy lub w stosunku z otoczeniem.

Usługa zaawansowana - prorozwojowa usługa doradcza mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa (poziom operacyjny i strategiczny).


Typ 2 projektów: Opracowanie standardów nowych usług obejmujące testowanie usług.

Cechy tej usługi:

 • zidentyfikowanie potrzeb po stronie przedsiębiorcy,
 • zaproponowanie sposobu jej zaspokojenia przez usługodawcę,
 • dostosowanie sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy,
 • zaangażowanie przedsiębiorcy i usługodawcy w powyższy proces,
 • wykorzystanie specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwoju, poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób o odpowiednich kompetencjach.

Typ projektu nr 2 może być realizowany tylko w powiązaniu z typem projektu nr 1.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Preferencję uzyskają projekty IOB:

            a) zakładające udział wkładu prywatnego,

            b) partnerskie, realizowane w ramach kooperacji sieciowej.

 • Projekt IOB zakłada preferencję dla projektów przedsiębiorstw wpisujących się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji.
 • Projekt IOB zakłada preferencję w zakresie warunków wsparcia dla przedsiębiorstwa poszukującego wsparcia na projekty w zakresie ekoinnowacji i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, eko-zarządzania przedsiębiorstwem oraz eko-marketingu.
 • Beneficjent/odbiorca ostateczny prowadzi działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (październik 2017):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img