wyszukiwarka dotacji dla firm

Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

RPO K-P 6.3.1

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: I, II nabór: zamknięty; III nabór: 16 sierpnia 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO K-P 6.3.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 6.3.1

Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 1 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 23 700 000 PLN (I nabór: 9,6 mln PLN; II nabór: 8,6 mln PLN; III nabór: 5,5 mln PLN)

Dla kogo?

Region kujawsko-pomorskie
Konkurs skierowany do przedsiębiorstw, JST, państwowych jednostek organizacyjnych, kościołów i związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO K-P 6.3.1?

I i II nabór dotyczy typu projektów: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej, w tym:

1. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw.

2. Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt 1, w tym m.in.: zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.


I nabór dedykowany jest polityce terytorialnej. Beneficjentem mogą być jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa.

Alokacja wynosi: 8,6 mln PLN.


Beneficjentami II naboru mogą być państwowe jednostki organizacyjne, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa.

Alokacja wynosi 9,6 mln PLN.III nabór dotyczy typu projektów: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolach specjalnych.

Beneficjentem mogą być jednostki prowadzące przedszkola specjalne lub oddziały specjalne.

Alokacja wynosi 5,5 mln PLN.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wszystkie projekty realizowane w ramach konkursu muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Wszystkie projekty, a w szczególności budowa nowej infrastruktury, muszą uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze w celu zachowania równowagi pomiędzy lepszym dostępem do edukacji a długoterminową opłacalnością takiej inwestycji.
 • Budowa nowych obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej jest dopuszczalna jedynie gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz wyłącznie na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/ adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji.
 • Działania infrastrukturalne w obszarze edukacji przedszkolnej, finansowane ze środków EFRR, mają charakter pomocniczy w stosunku do działań EFS. Interwencja ukierunkowana będzie na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach charakteryzujących się słabym dostępem do usług wychowania przedszkolnego.
 • W przypadku zakupu sprzętu w ramach e-edukacyjnej części projektu, wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego uzasadnienia planowanych zakupów, w szczególności w kontekście oferty edukacyjnej danej szkoły.


Maksymalny poziom dofinansowania

 • W ramach I naboru maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi do 1 mln PLN.
 • Maksymalne dofinansowanie, w projektach dotyczących budowy nowej infrastruktury, nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 40 tys. PLN, odpowiadającej ilości planowanych do utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
 • Maksymalne dofinansowanie, w projektach dotyczących rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury, nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 30 tys. PLN, odpowiadającej ilości planowanych do  utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabory zamknięte (maj 2019):

Nabór zamknięty (lipiec 2018):

Nabór zamknięty (maj 2018):

Nabór zamknięty (lipiec 2017):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img