wyszukiwarka dotacji dla firm

Inkubowanie przedsiębiorstw

RPO W-M 1.3.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 27 maja 2019 - 25 czerwca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO W-M 1.3.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-mazurskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.3.1

Lepsze warunki do rozwoju MŚP. Rezultatem interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie zwiększony poziom kreacji przedsiębiorstw oraz inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 4 250 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 58 200 000 PLN

Dla kogo?

Region warmińsko-mazurskie
Konkurs skierowany do IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu) oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (za pośrednictwem IOB)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO W-M 1.3.1?

Wsparcie skierowane jest do wyspecjalizowanych podmiotów nie działających dla zysku (funkcjonujących nie krócej niż 2 lata na rynku) na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorcom z województwa warmińsko-mazurskiego, dysponujących profesjonalną, dobrze przygotowaną kadrą trenerów biznesu, własnym zapleczem biurowym/badawczym oraz posiadających udokumentowane pozytywne doświadczenie w inkubowaniu firm.


Inkubacja opierać się będzie na wspieraniu poprzez wyspecjalizowane podmioty firm w początkowej fazie rozwoju tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata poprzez wystandaryzowane usługi niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym m.in. udostępnienie powierzchni biurowej z niezbędnym wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem (w tym niezbędne media), usługi prawne, księgowe, promocyjne, ICT, mentoring, szkolenia, uzasadnione z pkt. widzenia potrzeb i rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw). Przyjęte standardy świadczenia usługi powinny być zgodne z dostępnymi standardami.


Wsparcie zostanie przeznaczone na świadczenie ww. usług oraz dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorców w celu podnoszenia standardu a także utrzymania podmiotów na rynku, podnoszenia ich konkurencyjności i rozwoju.


Wsparciem objęte zostaną również inwestycje zmierzające do dostosowania istniejącej infrastruktury (pomieszczeń, obiektów) do specyficznych potrzeb przedsiębiorców – niewielkie, niezbędne i właściwie uzasadnione zmiany w infrastrukturze technicznej (potocznie zwanej „mediami”) , zlokalizowanej w budynku i budowlanej obiektów, które będą mogły być stosunkowo łatwo zaadaptowane do potrzeb kolejnych użytkowników lub usunięte.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.
 • Pomoc uzyskają wyspecjalizowane podmioty nie działające dla zysku (funkcjonujące nie krócej niż 2 lata na rynku) na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorcom z województwa warmińsko-mazurskiego, dysponujące profesjonalną, dobrze przygotowaną kadrą trenerów biznesu, własnym zapleczem biurowym/badawczym oraz posiadające udokumentowane pozytywne doświadczenie w inkubowaniu firm.
 • Przyjęte standardy świadczenia usługi powinny być zgodne z dostępnymi standardami.


Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

 • Maksymalny udział środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu).
 • Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50%.
 • W   przypadku   pomocy   de   minimis   maksymalny udział  środków  EFRR  wynosi  85%  wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.


Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 5 mln PLN.Kategoria dotacji

Do pobrania

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img