wyszukiwarka dotacji dla firm

Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

RPO OP 2.1.4

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 1 lipca 2019 - 8 lipca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO OP 2.1.4 przyjmuje Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 2.1.4

Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 800 000 PLN
Refundacja do 55% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 5 700 000 PLN

Dla kogo?

Region opolskie
Konkurs skierowany do podmiotów ekonomii społecznej - mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO OP 2.1.4?

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

1. Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I.

2. Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

3. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Priorytetowe traktowane będą inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 roku.

 • Dodatkowe preferencje przewiduje się dla przedsiębiorstw ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych. 
 • Odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną także zastosowane w przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (działających do 24 miesięcy) oraz nowo założonych (start-up).


Maksymalny poziom dofinansowania projektów:

 • projekty objęte pomocą de minimis – 70%,
 • projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną: średnie przedsiębiorstwa – 45%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 000 PLN.


Ograniczenia dotyczące wydatków kwalifikowalnych:

 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis kwalifikowalne koszty informacji i promocji w tym np. pozycjonowanie strony internetowej mogą stanowić do 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych nierozerwalnie związanych z realizacją projektu – do 40% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (dedykowane oprogramowanie możliwe do zakupu wyłącznie pod warunkiem udowodnienia przez wnioskodawcę, iż nie jest możliwy zakup tego typu oprogramowania dostępnego na rynku oraz wskazania na istotne różnice w odniesieniu do rozwiązań istniejących),
 • koszt materiałów i robót budowlanych (w tym budowy budynku, rozbudowy,nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania a także rekonstrukcji, modernizacji i adaptacji budynku albo części takiego budynku), koszt materiałów i prac instalacyjnych, koszt materiałów i prac wykończeniowych w obiektach budowlanych, koszt materiałów i prac związanych z zagospodarowaniem terenu – pod warunkiem, że koszty te są nierozerwalnie związane i niezbędne dla funkcjonowania inwestycji (ww. koszty mogą stanowić maksymalnie 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu).Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzneNabór zamknięty (wrzesień 2018):


Nabór zamknięty (grudzień 2017):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img