wyszukiwarka dotacji dla firm

9.1.3 / 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej

RPO OP 9.1

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: 9.1.4 ZIT: wrzesień 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO OP 9.1 przyjmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 9.1

Działanie ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej m.in poprzez tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wydłużenie godzin pracy przedszkoli oraz rozszerzenie oferty przedszkoli o zajęcia dodatkowe.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 3 400 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 3 400 000 PLN

Dla kogo?

Region opolskie
Konkurs skierowany do podmiotów działających w obszarze wychowania przedszkolnego

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO OP 9.1?

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez:

a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe:

 • podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych narynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
 • wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie:

 • stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
 • wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,

d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego,

e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,

f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Działanie 9.1.4 dotyczy wsparcia edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej. Instytucją ogłaszającą konkurs jest Związek ZIT Aglomeracja Opolska: https://aglomeracja-opolska.pl/ Miejsce składania wniosków to Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro), ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole.
 • Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (listopad 2018):

Nabór zamknięty (maj 2018):

Nabór zamknięty (grudzień 2017):

Nabory zamknięte (kwiecień 2017):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img