wyszukiwarka dotacji dla firm

1.7/1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT

RPO ZP 1.7

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: 1.7 ZIT, 1.8 ZIT: 1 października 2019 - 2 grudnia 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ZP 1.7 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnipomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.7

Zwiększenie konkurencyjności sektora MŚP poprzez wdrażanie w przedsiębiorstwach innowacyjnych rozwiązań. Wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 1 000 000 PLN
Refundacja do 55% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 20 200 000 PLN (1.7 ZIT: 11,2 mln PLN; 1.8 ZIT: 9 mln PLN)

Dla kogo?

Region zachodniopomorskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących inwestycje na obszarze SOM i KKBOF

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ZP 1.7?

Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:

 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.


Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych.


Priorytetowo będą traktowane projekty realizowane w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku.

Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej.


W ramach działania 1.7 wsparcie musi wynikać z założeń strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W ramach działania 1.8 wsparcie musi wynikać z założeń strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Priorytetowo będą traktowane projekty realizowane w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku.
 • Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego.
 • Lokalizacja projektu oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa muszą znajdować się na obszarze SOM lub na obszarze KKBOF. Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym.
 • Realizacja projektu musi prowadzić do stworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w 
 • przedsiębiorstwie. Dodatkowo premiowane będą projekty przyczyniające się do utworzenia 
 • większej liczby miejsc pracy.

 • Wdrożenie innowacji organizacyjnej nie może stanowić głównego elementu projektu, a jedynie uzupełniać innowację produktową lub procesową. 
 • W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac związanych z projektem.
 • W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech lat obrotowych poprzedzających rozpoczęcie prac związanych z projektem.


Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw. 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść 1 mln PLN.Ograniczenia dotyczące kosztów kwalifikowalnych:

 • nabycie nieruchomości niezabudowanej i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej (w tym prawo użytkowania wieczystego) może stanowić nie więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku terenów poprzemysłowych i terenów opuszczonych na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15%),

 • zakup robót i materiałów budowlanych jest kwalifikowalny do 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • zakup środków transportu jest ograniczony do rodzaju 743 oraz podgrupy 76 zgodnie z klasyfikacją środków trwałych.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne

Zachodniopomorskie inteligentne specjalizacje:


Nabory zamknięte (maj 2017):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img