wyszukiwarka dotacji dla firm

Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich

RPO K-P 1.3.1

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: od 15 września 2019 (ogłoszenie konkursu uzależnione od wyników poprzedniego naboru)

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO K-P 1.3.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.3.1

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw poprzez stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, uzyskanie ochrony własności przemysłowej oraz pobudzania transferu technologii i procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 12 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 12 000 000 PLN

Dla kogo?

Region kujawsko-pomorskie
Konkurs skierowany do przedsiębiorstw odpryskowych

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO K-P 1.3.1?

Prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa odpryskowe, stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego.


Typy projektów podlegające dofinansowaniu:
1. Pokrycie kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa odpryskowe.

2. Wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej.

3. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach odpryskowych, w szczególności zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Typy projektów 2 i 3 mogą być realizowane wyłącznie z typem projektu nr 1.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Projekty muszą wpisywać się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji.
 • Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach agendy badawczej powinny dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej.
 • Badania zlecone (podwykonawstwa) mogą stanowić maksymalnie do 50% wartości kosztów kwalifikowanych dla tego typu projektu.
 • W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum przedsiębiorstw odpryskowych i przedsiębiorstw, podmiotem wiodącym w ramach projektu może być jedynie przedsiębiorstwo odpryskowe.
 • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Komercjalizacja powinna nastąpić w okresie trwałości projektu, przy czym wdrożenie może być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania np. ze środków przeznaczonych na wdrożenie wyników prac B+R w ramach działania.
 • Maksymalna  wartość  wydatków  kwalifikowalnych  projektu wynosi do 3 mln PLN.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosić co najmniej 200 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych poniesionych na zakup aparatury, sprzętu, budynków i gruntu nie może przekroczyć 1 mln PLN.
 • Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu dla typu 2 powinna wynosić nie mniej niż 10 tys. PLN i
  nie powinna przekroczyć kwoty 80 tys. PLN.


Maksymalny poziom dofinansowania:

 • 100 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych,
 • 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych,
 • 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku studiów wykonalności.

Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych  można  zwiększyć  do  maksymalnie  80%  kosztów  kwalifikowalnych po spełnieniu warunków określonych w regulaminie.


W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

 • 55% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 45% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku średnich przedsiębiorstw,
 • 35 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku dużych przedsiębiorstw.


Maksymalny poziom dofinansowania na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.


Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach pomocy de minimis wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabory zamknięte (czerwiec 2018):

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img