wyszukiwarka dotacji dla firm

Rozwój przedsiębiorczości - infrastruktura i tereny inwestycyjne

RPO DŚ 1.3

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 1.3.4 ZIT AW (typ A projektów): nabór zamknięty; 1.3.1 OSI (typ B projektów): 28 maja 2019 - 2 lipca 2019; 1.3.3 ZIT AJ (typ A, B projektów): od 22 stycznia 2020

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO DŚ 1.3 przyjmuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.3

Stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 17 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 40 400 000 PLN (1.3.4 ZIT AW - typ A projektów: 8,1 mln PLN; 1.3.1 OSI - typ B projektów: 23,8 mln PLN; 1.3.3 ZIT AJ - typ A, B projektów: 8,5 mln )

Dla kogo?

Region dolnośląskie
Konkurs skierowany do instytucji otoczenia biznesu, lokalnych grup działania, specjalnych stref ekonomicznych, JST i ich związków i stowarzyszeń

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO DŚ 1.3?

Typ A projektów: Przygotowanie terenów inwestycyjnych, np.:

 • uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, archeologiczne, rozbiórka, usuwanie zarośli, krzewów, drzew, wywóz odpadów, niwelacja terenu, wymiana ziemi),
 • kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenu (np. kompleksowe wyposażenie w sieci: elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą i telekomunikacyjną lub dozbrojenie terenu w brakujące media),
 • budowa nowych lub adaptacja (przebudowa, rozbudowa) istniejących budynków, np. hal produkcyjnych (wyłącznie jako element uzupełniający projektu),
 • zakup gruntu w celu stworzenia i uzbrojenia terenów pod inwestycje (wyłącznie jako uzupełniający element projektu),
 • budowa, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (wyłącznie jako uzupełniający element projektu),
 • działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa (wyłącznie jako uzupełniający element projektu i w zakresie związanym z jego realizacją).

Tereny inwestycyjne to wyłącznie tereny przeznaczone pod prowadzenie działalności gospodarczej (np. mogą to być tereny inwestycyjne zlokalizowane w strefach ekonomicznych czy też oferowane przez gminy i przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą, w tym usługi turystyczne).Typ B projektów: Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców:

 • budowa / rozbudowa / przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.),
 • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Wsparcie projektów będzie możliwe pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami MŚP,
 • działalność IOB wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu,
 • wnioskodawca dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury,
 • przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych,
 • przedsięwzięcie nie powiela dostępnej na terenie danej gminy infrastruktury o podobnym profilu, chyba że jej limit został wyczerpany/jest na wyczerpaniu.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Typ A projektów - preferencyjnie traktowane będą: 

 • projekty realizowane na nieużytkach , terenach zdegradowanych , terenach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych,
 • projekty rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, który znajdzie się na wykazie IZ RPO WD,
 • projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Typ B projektów - preferencyjnie traktowane będą: 
 • projekty dotyczące inkubatorów przedsiębiorczości, poprawiające warunki dla rozwoju przedsiębiorstw,
 • projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.


Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • w przypadku projektów z zakresu przygotowania terenów inwestycyjnych (typ A projektów) – maksymalna wartość: 10 mln PLN,
 • w przypadku projektów dotyczących infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorstw (typ B projektów) – maksymalna wartość: 20 mln PLN.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img