wyszukiwarka dotacji dla firm

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa: Promocja gospodarcza

RPO PODL 1.4.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 27 lutego 2019 - 28 czerwca 2019 (konkurs jest podzielony na rundy)

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODL 1.4.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.4.1

Działanie ma na celu promocję gospodarczą województwa opartą na opracowanej wspólnie z partnerami gospodarczymi spójnej polityce inwestycyjnej regionu, czyli długofalowej strategii promocji. Wsparciem zostanie objęty udział przedsiębiorstw w targach, misjach i innych wydarzeniach o charakterze międzynarodowym oraz kompleksowa kampania promocyjna województwa podlaskiego.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 100 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 3 000 000 PLN

Dla kogo?

Region podlaskie
Konkurs skierowany do przedsiębiorstw, JST i jednostek organizacyjnych JST, ich związków i stowarzyszeń, instytucji otoczenia biznesu oraz porozumień ww. podmiotów

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODL 1.4.1?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na realizacji działań promocyjnych dotyczących:

 • udziału w krajowych i zagranicznych targach/wystawach,
 • wizyt studyjnych oraz misji zagranicznych,
 • organizacji zbiorowych wystaw na terenie województwa podlaskiego – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych,
 • udziału w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym.


Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie maksymalnie na dwa wydarzenia (tj. targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym) w ciągu jednego roku kalendarzowego.Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Premiowane będą projekty przyczyniające się do:

 • rozwoju sektorów gospodarki wskazanych w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+,
 • promocji i nawiązywania relacji gospodarczych na priorytetowych zagranicznych rynkach geograficznych określonych w Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego (Promocja submarki gospodarczej),
 • powstawania partnerstw między podmiotami.


Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terytorium województwa podlaskiego, a w przypadku osoby fizycznej – główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium województwa podlaskiego.


Maksymalna kwota dofinansowania na jeden podmiot wynosi:

 • 50 tys. PLN w przypadku wydarzeń odbywających się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 100 tys. PLN w przypadku wydarzeń odbywających się poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.


Maksymalny poziom dofinansowania:

 • do 85% wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • do 75% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
 • do 85% wydatków kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów.Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img