wyszukiwarka dotacji dla firm

Inwestycje w infrastrukturę społeczną (żłobki i kluby dziecięce)

RPO K-P 6.1.2

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 6 maja 2019 - 31 lipca 2019 (nabór jest podzielony na rundy)

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO K-P 6.1.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 6.1.2

Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez utworzenie obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 20 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 31 100 000 PLN (I runda: 20 mln PLN; II runda: 11,1 mln PLN)

Dla kogo?

Region kujawsko-pomorskie
Konkurs skierowany do JST, ich związków i stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorstw itd.

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO K-P 6.1.2?

Inwestycje związane z budową, rozbudową, nadbudową, przebudową, adaptacją, remontem, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych).

Budowa nowych obiektów dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe.
W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu diagnozą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych na obszarze planowanej interwencji.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

  • Maksymalne  dofinansowanie, w projektach dotyczących budowy nowej infrastruktury, nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 60 tys. PLN, odpowiadającej ilości planowanych do utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
  • Maksymalne dofinansowanie, w projektach dotyczących przebudowy i remontu  istniejącej infrastruktury, nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 30 tys. PLN, odpowiadającej ilości planowanych do utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (czerwiec 2018):

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img