wyszukiwarka dotacji dla firm

Działalność B+R przedsiębiorstw: Projekty B+R (Seal of Excellence)

RPO MAZ 1.2

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: sierpień 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MAZ 1.2 przyjmuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2

Wsparcie przeznaczone jest na fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji – obejmuje cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 4 295 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 4 295 000 PLN

Dla kogo?

Region mazowieckie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO MAZ 1.2?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty badawczo-rozwojowych posiadające certyfikat Seal of Excellence. Dofinansowanie udzielane jest na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe, które stanowią nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wsparcie obejmować będzie fazę badań naukowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.

Wsparciem może zostać objęty także rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej, przy czym finansowanie obejmie w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych uzupełniających lub dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Dotacja na dofinansowanie projektów zgodnych z celami interwencji, które posiadają certyfikat Seal of Excellence przyznany po 1 stycznia 2017 roku.
 • Wsparciem mogą zostać objęte projekty badawczo-rozwojowe stanowiące kontynuację projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020.
 • Wartość projektu i kosztów kwalifikowalnych nie może przewyższać kosztów projektu, który był przedmiotem oceny eksperckiej w SME Instrument (faza II).


Maksymalna intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi:
a) dla mikroprzedsiębiorcy:

 • maksymalnie 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,
 • maksymalnie 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych,

b) dla małego przedsiębiorcy:

 • maksymalnie 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,
 • maksymalnie 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych,

c) dla średniego przedsiębiorcy:

 • maksymalnie 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,
 • maksymalnie 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

W przypadku pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.


W przypadku pomocy na usługi doradcze maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img