wyszukiwarka dotacji dla firm

Internacjonalizacja MŚP

RPO ŚL 3.5.3

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 26 czerwca 2019 - 31 lipca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŚL 3.5.3 przyjmuje Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 3.5.3

Wzrost handlu zagranicznego oraz wzrost inwestycji zagranicznych poprzez promocję śląskich przedsiębiorstw oraz regionu na arenie międzynarodowej. Wsparcie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 200 000 PLN
Refundacja do 50% kosztów projektu
Zaliczka brak
Budżet konkursu 17 200 000 PLN

Dla kogo?

Region śląskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŚL 3.5.3?

Realizacja strategii internacjonalizacji MŚP poprzez wsparcie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym.

Wszystkie działania MŚP wspierane w zakresie umiędzynaradawiania działalności muszą wynikać z posiadanych przez wnioskodawcę strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Strategia/plan działalności międzynarodowej, powinien być spójny, zrozumiały, określać mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu podlegającej/podlegającego umiędzynarodowieniu na docelowy rynek zagraniczny, a także powinien być zgodny ze specyfiką silnych stron i przedmiotem działalności przedsiębiorstwa.

Strategia/plan działalności międzynarodowej musi zawierać co najmniej następujące elementy:
a) analizę i wskazanie priorytetowego rynku/priorytetowych rynków docelowych działalności eksportowej Wnioskodawcy, pod kątem produktów lub usług, których dotyczy projekt (analiza słabych i mocnych stron),
b) opis wyznaczonych celów,
c) szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej,
d) mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu podlegającej/podlegającego umiędzynarodowieniu na docelowy rynek zagraniczny.
Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Preferencje w procesie wyboru projektów uzyskają projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji i wpisujące się w inteligentne specjalizacje.
 • Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie muszą prowadzić działalność związaną z realizowanym projektem na terenie Województwa Śląskiego.
 • Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 20 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 tys. PLN.
 • Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek obejmujący imprezy targowe/wystawiennicze o charakterze międzynarodowym. Targi/wystawy międzynarodowe mogą odbywać się zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.
 • Wsparcie wnioskodawcy zostanie udzielone w przypadku, kiedy będzie uczestniczyć w imprezie targowej/wystawienniczej w charakterze wystawcy.
 • Warunkiem uzyskania wsparcia jest udział w imprezie targowej z produktem/usługą będącą własnością wnioskodawcy.
 • Usługi doradcze nie mogą stanowić więcej niż 30% wydatków kwalifikowalnych w projekcie na etapie aplikowania.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img