wyszukiwarka dotacji dla firm

Specjalistyczne usługi doradcze

RPO POM 2.4.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 15 maja 2019 - 28 czerwca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO POM 2.4.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 2.4.1

Małe i średnie przedsiębiorstwa zdobędą potencjał pomocny w zakresie poszerzenia rynków zbytu na swoje produkty i usług, szczególnie w zakresie usług wysokospecjalistycznych i proinnowacyjnych świadczonych przez regionalne IOB.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 45 100 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 45 100 000 PLN

Dla kogo?

Region pomorskie
Konkurs skierowany do przedsiębiorców; IOB; JST, ich jednostek organizacyjnych, związków i stowarzyszeń

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO POM 2.4.1?

Realizowane w formule projektu grantowego kompleksowe przedsięwzięcie polegające na stworzeniu regionalnego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP.

Interwencja przyjmie przede wszystkim formułę systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych IOB w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorstwa. Uzyskają one bezzwrotne wsparcie z przeznaczeniem na zakup usługi lub pakietu usług od podmiotu, który zostanie przez nie wybrany. Wsparcie obejmie m.in. takie usługi, jak: pośrednictwo (prawne, finansowe) w procesie transferu technologii i know-how, wycena wartości technologii, doradztwo z zakresu umiędzynarodowienia produktów i usług, uzyskanie certyfikatów, świadectw lub atestów itp.

Liczba przedsiębiorstw, którym w ramach pojedynczego projektu grantowego, udzielono wsparcie w postaci specjalistycznej usługi doradczej, nie może być mniejsza niż 150.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Preferowane będą projekty:

  • wpisujące się w realizację celów Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu,
  • wynikające z upowszechniania podejścia strategicznego (m.in. doradztwo w zakresie wdrażania modeli biznesowych, audyty mające na celu usprawnienie funkcjonowania organizacji).

W zakresie rozwoju usług doradczych dla mikro- i małych przedsiębiorstw preferowane będą obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej.


Minimalna dopuszczalna wnioskowana kwota dofinansowania projektu na poziomie beneficjenta projektu grantowego (operatora systemu) wynosi 15 mln PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Maksymalna wartość dofinansowania udzielonego pojedynczemu grantobiorcy nie może przekroczyć 200 tys. EUR.

Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img