wyszukiwarka dotacji dla firm

Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (NCBR i woj. dolnośląskie)

PO IR 4.1.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 8 kwietnia 2019 - 7 czerwca 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach PO IR 4.1.1 przyjmuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 4.1.1

Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce określonej w programach strategicznych w ramach wspólnych przedsięwzięć Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz województwa dolnośląskiego.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 50 000 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 50 000 000 PLN

Dla kogo?

Region cała Polska
Konkurs skierowany do konsorcjum (do 5 podmiotów), w którego skład wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz jedna jednostka naukowa (konkurs przeznaczony dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z PO IR 4.1.1?

Wsparcie badań przemysłowych o tematyce określonej w programach strategicznych w ramach Wspólnych Przedsięwzięć.

Zakres tematyczny konkursu:
I. Obszar technologii robotowych i automatyzacji:

1.1 Zaawansowane technologie konstrukcyjne w zakresie opracowywania i wytwarzania bionicznych rozwiązań protetycznych.

1.2 Automatyzacja oraz robotyzacja procesów i narzędzi w terapii i fizjoterapii, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi IT.

1.3 Wykorzystanie technik automatyzacji oraz robotyzacji dla poprawy efektywności pracy i leczenia w jednostkach szpitalnych.

II. Obszar technologii mikro i nano inżynieryjnych:

2.1 Opracowanie rozwiązań biomedycznych i biomolekularnych, na bazie nowoczesnych technik molekularnych, dla zminiaturyzowanych systemów pod ultraczułe rozwiązania diagnostyczne.

2.2 Opracowanie zaawansowanych, zminiaturyzowanych technologii sensorycznych, mechanicznych i bioinformatycznych dla spersonalizowanych aplikacji biomedycznych.

III. Obszar nowoczesnych technologii materiałowych oraz farmaceutycznych:

3.1 Rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii materiałowych do zastosowania w leczeniu implantami.

3.2 Rozwój i wdrażanie innowacyjnych mikro i nanostrukturalnych układów nośnikowych przeznaczonych dla substancji leczniczych i wyrobów medycznych.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).
 • Projekt musi dotyczyć technologii biomedycznych.
 • Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej  rozwiniętych  (wszystkie województwa poza województwem  mazowieckim). O przypisaniu projektu do danej kategorii regionu decyduje miejsce realizacji  projektu wskazane  we  wniosku  o  dofinansowanie. Przy określaniu miejsca realizacji  projektu nie należy uwzględniać zadań, które  zlecono podwykonawcom (także zagranicznym).
 • Miejsce realizacji projektu podawane jest osobno dla każdego Konsorcjanta i żadne z nich nie może być zlokalizowane wwojewództwie mazowieckim.
 • W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów  kwalifikowalnych  przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw  w  całkowitych  kosztach kwalifikowalnych  projektu  wynosi  minimum  30%.  Liderem  konsorcjum  może  być przedsiębiorstwo lub jednostka naukowa.
 • W konsorcjum musi  wziąć  udział  co  najmniej  jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Województwa Dolnośląskiego, które wskaże to województwo jako miejsce realizacji projektu.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 750 tys.PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln EUR.  Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

  • 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę,
  • 10% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową.  Poziom dofinansowania:
  1) Dla przedsiębiorstw:

  • dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych,
  • dla średniego przedsiębiorcy: 60% - 75%  kosztów kwalifikowalnych,
  • dla dużego przedsiębiorcy: 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych.


  2) Dla  jednostek naukowych – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).  Kategoria dotacji

  Dlaczego my?

  Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


  Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

  Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

  Wersja do druku

  Zamów alerty
  o nadchodzących dotacjach


  Dodatkowo za darmo otrzymasz
  "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

  Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
  Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
  Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

  anim-img