wyszukiwarka dotacji dla firm

Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB

RPO LUBS 1.2

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: październik 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO LUBS 1.2 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2

Działanie ma na celu profesjonalizację usług prorozwojowych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (IOB) wspomagających rozwój przedsiębiorstw.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 20 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 20 000 000 PLN

Dla kogo?

Region lubuskie
Konkurs skierowany do instytucji otoczenia biznesu

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO LUBS 1.2?

Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB wspomagających rozwój przedsiębiorstw.

Efektem realizacji projektu powinno być podniesienie kwalifikacji kadry IOB pozwalających na ulepszenie świadczenia już istniejących usług doradczych i/lub opracowanie i wdrożenie nowej na rynku usługi (wraz z pilotażem jej świadczenia). Usługi świadczone przez IOB muszą spełnić definicję usługi prorozowjowej.

Prorozwojowe usługi świadczone przez IOB mogą być związane ze stworzeniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa, rozwoju działań międzynarodowych, tworzeniem nowych modeli biznesowych dla MŚP, dostosowaniem produktu/usług do wymogów zagranicznych rynków, otwieraniem nowych kanałów biznesowych, rozbudową łańcucha dostaw, dywersyfikacją geograficzną, pełnieniem roli brokera innowacji.

Warunkiem uzyskania wsparcia przez IOB będzie ukierunkowanie jej na świadczenie specjalistycznych usług na rzecz przedsiębiorstw w oparciu o udokumentowane zapotrzebowanie przedsiębiorstw, z uwzględnieniem dostępnych standardów świadczenia usług wypracowanych na poziomie krajowym (w tym zasad odnoszących się do poziomu współfinansowania usług IOB przez przedsiębiorców).

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

  • Preferowana będzie realizacja projektów w obszarach wskazanych, jako inteligentne specjalizacje regionu.
  • Realizacja projektu musi być poprzedzona przeprowadzeniem badania rynku pod kątem zapotrzebowania przedsiębiorców na projektowaną usługę, opracowaniem założeń realizacji usługi.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img