wyszukiwarka dotacji dla firm

Promowanie przedsiębiorczości: parki biznesowe

RPO PODK 1.3

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: lipiec 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO PODK 1.3 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.3

Działanie ma na celu stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP. Wsparcie będzie przeznaczone na tworzenie parków biznesowych jako powierzchni sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 12 750 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 30 000 000 PLN

Dla kogo?

Region podkarpackie
Konkurs skierowany do instytucji otoczenia biznesu i JST

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO PODK 1.3?

Wsparcie będzie przeznaczone na tworzenie parków biznesowych jako powierzchni sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji.
Planuje się realizację przedsięwzięć polegających w szczególności na budowie/ rozbudowie/ przebudowie infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.) oraz zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Wsparcie będzie możliwe przy spełnieniu następujących warunków:

 • działalność wnioskodawcy wpisuje się w krajową lub regionalną strategię inteligentnej specjalizacji,
 • wnioskodawca dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia,
 • przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych,
 • przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany.


Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 150 tys. PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 15 mln PLN.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img