wyszukiwarka dotacji dla firm

Bony na innowacje dla MŚP

PO IR 2.3.2

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: I, II nabór: 20 marca 2019 - 28 listopada 2019 (komponent usługowy); III, IV nabór: 17 kwietnia 2019 - 7 stycznia 2020 (komponent inwestycyjny)

Wnioski o dofinansowanie w ramach PO IR 2.3.2 przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 2.3.2

Działanie ma na celu stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki. Dofinansowanie jest udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów innowacyjnych (wyrobów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych). W ramach drugiego naboru można uzyskać wsparcia na wdrożenie innowacji technologicznej na podstawie przeprowadzonych prac B+R.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 900 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka Komponent usługowy: brak zaliczek; Komponent inwestycyjny: do 40% dofinansowania projektu
Budżet konkursu 80 000 000 PLN (I, II nabór: 55 mln PLN (komponent usługowy); III, IV nabór: 25 mln PLN (komponent inwestycyjny))

Dla kogo?

Region cała Polska
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z PO IR 2.3.2?

I i II nabór (bon na innowacje) dotyczy realizacji projektów obejmujących zakup od jednostki badawczo-naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

W ramach projektów dedykowanych dostępności działania nakierowane są na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Przykładowe projekty:

1. Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji nowych wzorów opraw oświetleniowych.

2. Opracowanie i wdrożenie do produkcji wzorów przemysłowych papieru higienicznego.

3. Opracowanie wzoru użytkowego i wdrożenie do produkcji obrotowego prezentera luminescencyjnego.

4. Opracowanie i wdrożenie nowych wzorów użytkowych w branży akcesoriów motoryzacyjnych.

5. Opracowanie energooszczędnego, lekkiego systemu stropowego.

6. Opracowanie i wdrożenie wzoru użytkowego układu kotłów do spalania biomasy.

7. Opracowanie i wdrożenie urządzeń do realizacji technologii FineCarb wspomaganej procesem PreNitLPC.

8. Opracowanie i wdrożenie do produkcji wzoru użytkowego "drewniany dom modułowy".


Dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące zakup od wykonawcy usługi polegającej na:

 • opracowaniu nowego wyrobu,
 • opracowaniu nowego projektu wzorniczego,
 • opracowaniu nowej technologii produkcji,
 • opracowaniu nowej usługi,
 • znaczącym ulepszeniu istniejącego wyrobu,
 • znaczącym ulepszeniu istniejącej usługi,
 • znaczącym ulepszeniu istniejącej technologii produkcji.

Proces wyboru wykonawcy usługi powinien zostać zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.


Proinnowacyjne usługi w projekcie muszą być zakupione od jednostki naukowej, której przyznano kategorię naukową A+, A albo B w Kompleksowej ocenie jednostek naukowych dokonywanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych lub spółki celowe uczelni, centra transferu technologii uczelni, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum  Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria.


Projektem wzorniczym nazywamy opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu.


Projekty mogą obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, pod warunkiem, że będzie ona współuczestniczyć w projekcie, tj. nie będzie głównym celem projektu, tylko dodatkowym. Innowacja nietechnologiczna, to innowacja organizacyjna i/lub marketingowa, odnosząca się do strategii organizacyjnej i/lub marketingowej firmy, a nie dotycząca produktu/procesu technologicznego/usługi.


I i II nabór jest podzielony na rundy:

 • I runda: od 20 marca do 20 maja 2019 roku.
 • II runda: od 21 maja do 21 lipca 2019 roku.
 • III runda: od 22 lipca do 22 września 2019 roku.
 • IV runda: od 23 września do 28 listopada 2019 roku.
W ramach III i IV naboru dofinansowanie  przeznaczone jest  na  realizację  inwestycji  początkowej  związanej  z  wdrożeniem  w przedsiębiorstwie wnioskodawcy innowacji technologicznej (produktowej  lub  procesowej)  będącej przedmiotem opracowania w ramach I naboru 2.3.2 POIR (bon na innowację).


Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanej z wdrożeniem innowacji opracowanej w ramach etapu usługowego związanej z:

 • założeniem nowego zakładu – forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub procesowej,
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu – forma dopuszczalna jedynie w przypadku wdrażania innowacji procesowej,
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie – forma dopuszczalna w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub procesowej,
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu – forma dopuszczalna jedynie w przypadku wdrażania innowacji procesowej.


III i IV nabór jest podzielony na rundy:

 • I runda: od 17 kwietnia do 17 czerwca 2019 roku.
 • II runda: od 18 czerwca do 18 sierpnia 2019 roku.
 • III runda: od 19 sierpnia do 19 października 2019 roku.
 • IV runda: od 20 października 2019 roku do 7 stycznia 2020 roku.

W 2019 roku zostaną ogłoszone cztery nabory wniosków (wszystkie podzielone na rundy):

 • I nabór (20 marca 2018 - 28 listopada 2018) - konkurs w ramach komponentu usługowego. Alokacja 50 mln PLN.
 • II nabór (20 marca 2018 - 28 listopada 2018) - konkurs w ramach komponentu usługowego dedykowany projektom na rzecz dostępności. Alokacja 5 mln PLN.
 • III nabór (17 kwietnia 2019 - 7 stycznia 2020) - konkurs w ramach komponentu inwestycyjnego. Alokacja 20 mln PLN.
 • IV nabór (17 kwietnia 2019 - 7 stycznia 2020) - konkurs w ramach komponentu inwestycyjnego dedykowany projektom na rzecz dostępności. Alokacja 5 mln PLN.
Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Projekty muszą wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację.


Informacje dotyczące I naboru (bon na innowacje):

 • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 60 tys. PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 400 tys. PLN.
 • Pomoc udzielana w ramach pomocy de minimis.
 • Proces wyboru wykonawcy usługi powinien zostać zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.Informacje dotyczące II naboru (komponent inwestycyjny):

 • Nabór przeznaczony dla beneficjentów, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt (tzn. złożyli wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez PARP) w ramach I etapu usługowego działania 2.3.2 POIR.
 • Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów są wydatki inwestycyjne.
 • Dofinansowanie stanowi regionalną pomoc inwestycyjną dla MŚP.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może być niższa niż zatwierdzona w ocenie wniosku o dofinansowanie złożonym w I etapie  usługowym działania 2.3.2 POIR.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 800 tys. PLN.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania zgodna jest z mapą pomocy regionalnej.Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzneNabór zamknięty (styczeń 2019):

II nabór (komponent inwestycyjny):


Nabór zamknięty (listopad 2018):

I nabór (bon na innowacje):


Nabór zamknięty (luty 2018):


Nabór zamknięty (styczeń 2017):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img