wyszukiwarka dotacji dla firm

Sektorowe programy B+R: GAMEINN

PO IR 1.2

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 15 marca 2019 - 14 czerwca 2019 (konkurs jest podzielony na rundy; konkurs dla podmiotów z regionów słabiej rozwiniętych)

Wnioski o dofinansowanie w ramach PO IR 1.2 przyjmuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.2

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, które wpisują się w agendę badawczą, zdefiniowaną w Programie sektorowym GAMEINN. Program sektorowy GAMEINN to program na rzecz przedsiębiorców w sektorze producentów gier wideo, utworzony jako odpowiedź na potrzeby zrzeszonych przedsiębiorców, prowadzących działalność w tym sektorze i reprezentatywnych dla tego sektora.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 16 000 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 100 000 000 PLN

Dla kogo?

Region cała Polska
Konkurs skierowany do przedsiębiorców, konsorcjów przedsiębiorstw (składających się wyłącznie z przedsiębiorców); konsorcjów przedsiębiorst i jednostek naukowych (maksymalnie 3 podmioty, liderem jest przedsiębiorca); konkurs dla podmiotów z regionów słabiej rozwiniętych

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z PO IR 1.2?

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej, etc.), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R.


Program GAMEINN dotyczy sektora produkcji gier wideo.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu:

1. Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo.

2. Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania.

3. Zastosowania Sztucznej Inteligencji.

4. Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji.

5. Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online.

6. Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier.

7. Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.


Szczegóły dotyczące wyżej wymienionych obszarów badawczych:

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/1_1_2_2019_GAMEINN/wniosek/4_Zakres_Tematyczny_III_Konkursu_GameINN.DOCX.pdf

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.
 • Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w województwie innym niż mazowieckie  (kategoria  regionów  słabiej  rozwiniętych).

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000 PLN.

 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 20 mln PLN.


Poziom dofinansowania:
1) Na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:
a) dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

 • 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

b) dla średniego przedsiębiorcy:

 • 60% - 75%  kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

c) dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

 • 50% - 65%  kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

d) dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).


2) Na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac,
 • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.


Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 • 60% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę,
 • 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.
 • 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową,
 • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.


Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

 • wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
 • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorcę spoza konsorcjum), lub
 • sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży.


Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img