wyszukiwarka dotacji dla firm

Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

RPO OP 2.1.2

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: wrzesień 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO OP 2.1.2 przyjmuje Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 2.1.2

Zwiększenie zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B), wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E) i wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 500 000 PLN
Refundacja do 70% kosztów projektu
Zaliczka do 70% wysokości dofinansowania
Budżet konkursu 6 400 000 PLN

Dla kogo?

Region opolskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO OP 2.1.2?

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie:

1) Wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B).

2) Wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E).

3) Wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wyboru rodzaju wsparcia i kształtuje się następująco:

 • projekty objęte pomocą de minimis – 70%
 • projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną: średnie przedsiębiorstwa – 45%, mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
 • dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MŚP - 50%


Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania:

 • minimalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 tys. PLN,
 • maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 500 tys. PLN.


Preferencjami zostaną objęte:

 • inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 roku,
 • przedsiębiorstwa ekologicze oraz inwestycje ekologiczne,

Odrębne kryteria wyboru przedsięwzięć zostaną także zastosowane w przypadku przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (działających do 24 miesięcy) oraz nowo założonych (start-up).


Beneficjentem mogą być przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą  na terenie województwa opolskiego.


Ograniczenia dotyczące kosztów kwalifikowalnych:

 • koszty informacji i promocji w tym np. pozycjonowanie strony internetowej są kwalifikowalne do 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (dotyczy wyłącznie projektów objętych pomocą de minimis),
 • zakup usług doradczych może wynieść maksymalnie 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Usługi te muszą stanowić specjalistyczne usługi doradcze w zakresie realizacji bezpośredniego celu projektu,
 • zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych jest wydatkiem kwalifikowalnym pod warunkiem, że polega na budowie przyłącza telekomunikacyjnego i teleinformatycznego w obrębie przedsiębiorstw.Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (marzec 2018):

Nabór zamknięty (wrzesień 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img