wyszukiwarka dotacji dla firm

Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

RPO ŚL 8.1

Podstawowe informacje

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 8.1.1 ZIT, 8.1.2 RIT Zachodni: nabory zamknięte; 8.1.2 RIT Północny: 30 kwietnia 2019 - 3 czerwca 2019; 8.1.1 ZIT: wrzesień 2019 (istnieje zagrożenie nieuruchomienia naborów w 2019 roku)

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO ŚL 8.1 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 8.1

Dotacja przeznaczona na poprawę dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia. Umożliwienie powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka. Wsparcie będzie także kierowane na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 500 000 PLN
Refundacja do 90% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 15 400 000 PLN (8.1.1 ZIT: 8,1 mln PLN; 8.1.2 RIT Zachodni: 1 mln PLN; 8.1.2 RIT Północny: 0,5 mln PLN; 8.1.1 ZIT: 5,8 mln PLN)

Dla kogo?

Region śląskie
Konkurs skierowany do wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (wyłączenie nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów)

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO ŚL 8.1?

Dofinansowaniu podlegają następujące typy projektów:

1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki.

2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach już istniejących nad dzieckiem do lat 3.

3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące:

a. sprawowanie opieki przez nianię,

b. sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego.

4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.


Sprawowanie opieki przez nianię w ramach trzeciego typu projektów może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach pierwszego, drugiego, czwartego typu projektów.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

  • Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN.
  • Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie może być wyższa niż wartość dofinansowania przewidzianego na konkurs.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzneNabory zamknięte (grudzień 2019):


Nabory zamknięte (maj 2018):


Nabory zamknięte (październik 2017):


Nabór zamknięty (czerwiec-lipiec 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

  • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
  • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
  • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

  • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
  • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
  • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
  • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img