wyszukiwarka dotacji dla firm

Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

RPO WLKP 6.5

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 31 stycznia 2019 - 28 lutego 2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WLKP 6.5 przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 6.5

Wsparcie rozwojowe MŚP, poprzez adaptację firmy do zmian w gospodarce, w szczególności poprzez usługi doradcze i szkoleniowe

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 24 000 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 90 100 000 PLN

Dla kogo?

Region wielkopolskie
Konkurs skierowany do wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO WLKP 6.5?

Wsparcie rozwojowe w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na rzecz:
a) MŚP, pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w szczególności usługi doradcze i szkoleniowe, w tym w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim,
b) rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy.


Podmiotowy system finansowania (PSF) – system dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i pracowników oparty na podejściu popytowym wdrażany w ramach RPO.


Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

 • w podregionie kaliskim wynosi 14 mln PLN,
 • w podregionie konińskim wynosi 13,1 mln PLN,
 • w podregionie leszczyńskim wynosi 12,7 mln PLN,
 • w podregionie pilskim wynosi 7,7 mln PLN,
 • w podregionie poznańskim wynosi 18,5 PLN,
 • w mieście Poznań wynosi 24 mln PLN.
Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN.
 • Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniając uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.


Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (luty 2019):

Nabór zamknięty (lipiec 2016):

Nabór zamknięty (kwiecień 2016):


Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img