wyszukiwarka dotacji dla firm

Rozwój przedsiębiorczości - doradztwo dla MŚP

RPO DŚ 1.3

Podstawowe informacje

Konkurs ZAMKNIĘTY
Termin składania wniosków: 1.3.1 konkurs horyzontalny: nabór anulowany; 1.3.4 ZIT AW: nabór anulowany

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO DŚ 1.3 przyjmuje Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.3

Rozwój przedsiębiorczości poprzez zapewnienie lepszych warunków do rozwoju MŚP. Usługi doradcze związane z zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa oraz usługi w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa będą udzielane przez IOB.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 150 000 PLN
Refundacja do 85% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 9 100 000 PLN (1.3.1 konkurs horyzontalny: 5,1 mln PLN; 1.3.4 ZIT AW: 4 mln PLN)

Dla kogo?

Region dolnośląskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO DŚ 1.3?

Usługi świadczone wyłącznie przez Instytucje Otoczenia Biznesu, poprzez działania doradcze w następujących kierunkach:


1. Usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:

 • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu),
 • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego,
 • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie,
 • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem,
 • wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.),
 • doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku.


2. Usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.


Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

 • Maksymalna wartość wsparcia na jedno przedsiębiorstwo wynosi 150 tys. PLN.
 • Z wsparcia wyłączone jest  doradztwo przewidziane w działaniu 1.2 oraz w działaniu 1.4.
 • W ramach działania możliwe jest zastosowanie wsparcia w formie pomocy zwrotnej.


Preferencyjnie uzyskają:

 • projekty dotyczące usług doradczych, które wspierają rozwój przedsiębiorstw w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu,
 • projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu stosujące dostępne standardy w zakresie świadczenia usług.Kategoria dotacji

Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img