wyszukiwarka dotacji dla firm

Rozwój produktów i usług w MŚP - wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

RPO DŚ 1.5

Podstawowe informacje

Konkurs PLANOWANY
Termin składania wniosków: 1.5.2 ZIT AW: nabór zamknięty (nabór dla MŚP działających powyżej dwóch lat); 1.5.2 ZIT AW: od 5 listopada 2019 (nabór dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą krócej niż dwa lata)

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO DŚ 1.5 przyjmuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przygotowanie wniosku zajmuje od 4 do 6 tygodni.

Cel działania 1.5

Celem działania jest zwiększenie zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Czytaj więcej w sekcjach: Przykłady projektów oraz Szczegóły dotacji.

Poziom dofinansowania

Wsparcie do 900 000 PLN
Refundacja do 45% kosztów projektu
Zaliczka do 40% kwoty dofinansowania
Budżet konkursu 14 150 000 PLN (1.5.2 ZIT AW - nabór dla MŚP działających powyżej dwóch lat: 12,15 mln PLN; 1.5.2 ZIT AW - nabór dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą krócej niż dwa lata: 2 mln PLN)

Dla kogo?

Region dolnośląskie
Konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zgrupowań i partnerstw MŚP

Wydatki podlegające refundacji

Kontakt w sprawie dotacji

Przykłady projektów

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie z RPO DŚ 1.5?

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP poprzez:

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.


Ocenie podlegać będzie, czy projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacji produktowej i procesowej:

 • innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia,
 • innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

W konkursie nie jest możliwe dofinansowanie wydatków przeznaczonych na innowację marketingową lub organizacyjną.


W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiałochłonność, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

Szczegóły dotacji

Dodatkowe informacje

Preferencję uzyskają projekty:

 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu,
 • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.


Projekty muszą być realizowane na obszarze województwa dolnośląskiego. Do wniosku o dofinansowanie wymagane będzie złożenie oświadczenia o zamiarze posiadania co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. Natomiast na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) – złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.


Maksymalny poziom dofinansowania wynosi dla mikro i małych przedsiębiorców do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, dla średnich przedsiębiorców do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.


Informacje dotyczące naboru 1.5.2 ZIT AW

W naborze 1.5.2  (ZIT AW - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej) mogą wziąć udział MŚP oraz ich zgrupowania i partnerstwa.

W konkursie mogą wziąć udział małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą ponad 2 lata.

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS2) przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu  oraz  zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującej następujące obszary: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów.


Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 2 mln PLN.Informacje dotyczące naboru 1.5.1

Beneficjentami naboru 1.5.1 dla MŚP mogą być:

1. Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata licząc od daty ogłoszenia naboru:

 • alokacja 10 mln PLN,
 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 250 000 PLN,
 • poziom dofinansowania dla beneficjentów do 60% wydatków kwalifikowalnych.


2. MŚP, zgrupowania i partnerstwa MŚP, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat:

 • alokacja 57 mln PLN,
 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 4 000 000 PLN,
 • poziom dofinansowania projektów dla mikro i małych przedsiębiorców- do 45% wydatków kwalifikowalnych, dla średnich przedsiębiorców – do 35 % wydatków wydatków kwalifikowalnych.Kategoria dotacji

Do pobrania

Linki zewnętrzne


Nabór zamknięty (kwiecień 2019):

Nabór zamknięty (sierpień 2018):

Nabór zamknięty (grudzień 2017):

Nabór zamknięty (grudzień 2017):

Nabór zamknięty (marzec 2017):

Nabory zamknięte (listopad 2016):Dlaczego my?

Dlaczego SEVEN PM?

 • Funduszami Europejskimi zajmujemy się od 2009 roku. Pozyskaliśmy dotychczas ponad 100 dotacji dla innowacyjnych projektów na łączną kwotę ponad 40 mln zł. Na bieżąco monitorujemy wszystkie dostępne w Polsce dotacje (w programach krajowych i regionalnych), dzięki czemu jesteśmy w stanie znaleźć dofinansowanie spełniające potrzeby Twoje potrzeby biznesowe.
 • Oferujemy kompleksową obsługę: od dostosowania pomysłu pod dany konkurs, poprzez pozyskanie dotacji, rozliczenie projektu w instytucji finansującej, aż po asystę przy kontroli końcowej.
 • Posiadamy oddziały w Warszawie i Katowicach. Świadczymy zdalne doradztwo dla firm z całej Polski.


Co zyskujesz?

 • Swój czas poświęcisz wyłącznie na kwestie merytoryczne związane z rozwojem Twojego biznesu, a nie formalności wynikające ze specyfiki projektów unijnych.
 • Nie musisz samodzielnie czytać setek stron dokumentacji konkursowej, opisów programów oraz wytycznych w zakresie rozliczania projektów.
 • Nim rozpoczniesz prace, masz pewność, że Twój projekt spełnia wszystkie kryteria działania.
 • Twój wniosek będzie przygotowany tak, żeby dać Ci maksymalną elastyczność przy jego realizacji.

Zamów darmowy przewodnik po dotacjach 2019!

Wersja do druku

Zamów alerty
o nadchodzących dotacjach


Dodatkowo za darmo otrzymasz
"Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

Zamów alerty o nadchodzących dotacjach
Tylko przydatne informacje. Nie spamujemy! Można się wypisać.
Dodatkowo za darmo otrzymasz "Przewodnik po dotacjach dla firm 2019".

anim-img